Organizator

Partner Generalny

Współpraca

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

RELACJA Z 26. KONFERENCJI

ZJAZD BRANŻY GOSPODARKI ODPADAMI

340

uczestników stacjonarnych

275

uczestników online

130

osób na wizytacji
w ZUOK "Orli Staw"

Partnerów i Patronów

54

Trudne czasy zgromadziły rekordową liczbę uczestników. Na 26. Konferencji Kompleksowa gospodarki odpadami - zjazd branży gospodarki odpadami w Uniejowie zebrali się specjaliści branży, aby wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów, przed którymi stoją prywatne i publiczne przedsiębiorstwa.

WYBIERZ RELACJĘ, KTÓRĄ CHCESZ OBEJRZEĆ:

31.08.2022
PIERWSZY DZIEŃ OBRAD KONFERENCJI

Konferencję otworzyli Magdalena Dutka oraz Robert Rosa, reprezentujący firmę Abrys, organizatora wydarzenia. Po krótkim przedstawieniu Rady Programowej oraz partnerów konferencji zaprosili uczestników do małego happeningu.


Celem happeningu było przedstawienie zawartości statystycznego żółtego worka, który trafia do instalacji komunalnej. Segregacji na frakcje do sprzedaży lub spalenia/składowania dokonali Piotr Szewczyk z Rady RIPOK oraz ZUOK „Orli Staw” oraz Jacek Połomka reprezentujący Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Happening pokazał skalę problemu, przed którym stoi branża gospodarki odpadami. Z żółtego worka przeciętnie tylko połowa nadaje się do recyklingu. Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego sytuacja znacząco się pogorszy – większość frakcji z żółtego worka nie trafi bowiem do instalacji. Najbardziej wartościowa część strumienia zostanie bowiem zagospodarowana w ramach systemu kaucyjnego. Szacuje się, że w wyniku jego wprowadzenia instalacje stracą ok. 50% wpływów z frakcji odpadów zdatnych do odsprzedaży. A co z opakowaniami, które nie zostaną objęte systemem kaucyjnym? Niemal wszyscy obecni na sali byli zdania, że za ich zagospodarowanie powinni zapłacić producenci (wprowadzający na rynek).

PRZECZYTAJ RELACJĘ Z KONFERENCJI


1.09.2022
DRUGI DZIEŃ OBRAD KONFERENCJI

2.09.2022
Wyjazd studyjny
do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"


Autor zdjęć z wyjazdu: ZUOK "Orli Staw"

UCZESTNICY KONFERENCJI ❤

KULUARY

PARTNERZY KONFERENCJI