Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami

2. edycja Konkursu

Organizator: Współpraca:

Regulamin Konkursu

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Pobierz regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz (DOC)
Pobierz formularz (PDF)

Preambuła

Dynamiczny rozwój technologii, wymagań środowiskowych, podejścia do pracy, relacji społecznych dotyka coraz więcej sfer naszego życia prywatnego i zawodowego.


Gospodarka odpadami również powinna być otwarta na innowacje, nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Chcemy znajdować w naszej branży pozytywne przykłady innowacji oraz inspiracje do rozwoju.


W tym celu kontynuujemy Konkurs „INNOWACJA I INSPIRACJA W GOSPODARCE ODPADAMI”, który towarzyszyć będzie 27. Konferencji „Kompleksowa Gospodarka Odpadami” – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami.

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Formuła konkursu

Konkurs towarzyszy Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami. Konkurs odbywać się będzie w cyklu rocznym.


Zgłoszenia innowacji i inspiracji do konkursu zbierane będą do 15 sierpnia. Kapituła Konkursu wyłoni spośród zgłoszeń 3 laureatów. Jeden z nich zostanie zwycięzcą, pozostali otrzymają wyróżnienia. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie następować będzie podczas Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami.


Zwycięzca i wyróżnieni zostaną zaproszeni na konferencję KGO gdzie otrzymają możliwość prezentacji swoich osiągnięć w gospodarce odpadami oraz zostaną zaprezentowani w mediach elektronicznych i drukowanych firmy Abrys.

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszary innowacji i inspiracji w gospodarce odpadami rozpatrywane w ramach konkursu:

- technologie (wdrożone z sukcesem)
- efektywność energetyczna
- logistyka
- edukacja branżowa
- edukacja ekologiczna
- GOZ
- organizacja pracy
- HR, CSR
- rozwiązania IT
- zarządzanie

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Adresaci konkursu:

- prywatne i komunalne przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
- zakłady zagospodarowania odpadów
- Instalacje Komunalne
- celowe związki gmin
- przedsiębiorstwa i samorządy w zakresie gospodarowania odpadami

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Kapituła Konkursu

dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK, Zuok Orli Staw

Robert Rosa
Abrys

Icon

Piotr Matuszewski
Abrys

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska

dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Bartosz Kubicki
Elektrorecykling S.A.

dr inż. Jacek Połomka
Zakład Zagospodarowania Odpadów

w Marszowie

LAUREACI II EDYCJI KONKURSU

2023

NAGRODA GŁÓWNA - LAUREAT

ŁUŻYCKIE CENTRUM RECYKLINGU

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszar innowacji i inspiracji: technologie wdrożone z sukcesem

INSTALACJA DO RECYKLINGU OPAKOWAŃ SZKLANYCH

Image Image

WYRÓŻNIENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WEJHEROWIE

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszar innowacji i inspiracji: edukacja ekologiczna i GOZ

EKOFABRYKA

Image Image

WYRÓŻNIENIE

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszar innowacji i inspiracji: technologie wdrożone z sukcesem

i edukacja ekologiczna

MOBILNA SZKOŁA RECYKLINGU, LETNIA AKADEMIA RECYKLINGU, ROBOTYZACJA DEKLARCJI, AKCJA „ZERO TOLERANCJI DLA ŚMIECENIA" CZYLI MIEJSKA SIEĆ FOTOPUŁAPEK

Image Image

WRĘCZENIE NAGRÓD PODCZAS 27. KONFERENCJI KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI - ZJAZD BRANŻY GOSPODARKI ODPADAMI

LAUREACI I EDYCJI KONKURSU

2022

NAGRODA GŁÓWNA - LAUREAT

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

W MARSZOWIE

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszar innowacji i inspiracji: technologie wdrożone z sukcesem

Instalacja do przetwarzania stabilizatu i instalacja do separacji wodnej

Image

WYRÓŻNIENIE

WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU - SPÓŁKA Z O.O.

W JAROCINIE

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszar innowacji i inspiracji: efektywność energetyczna, edukacja branżowa i edukacja ekologiczna

Image

WYRÓŻNIENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚREMIE

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszar innowacji i inspiracji: technologie wdrożone z sukcesem, logistyka


Stacja tankowania CNG i LNG

Image

Zobacz wywiad z dr inż. Jackiem Połomką -
Prezesem zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Zobacz wywiad z Witosławem Gibasiewiczem -
Prezesem zarządu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu

Regulamin Konkursu

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Pobierz regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz (DOC)
Pobierz formularz (PDF)
Wyślij formularz zgłoszeniowy

Paulina Wolna

koordynator konferencji

M: 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

kontakt w sprawie
zgłoszenia do konkursu

M: 784 036 988
w.wisniewska@abrys.pl

Wiktoria
Wiśniewska