Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami

Konkurs

Organizator:                    Współpraca:

Preambuła

Dynamiczny rozwój technologii, wymagań środowiskowych, podejścia do pracy, relacji społecznych dotyka coraz więcej sfer naszego życia prywatnego i zawodowego.


Gospodarka odpadami również powinna być otwarta na innowacje, nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Chcemy znajdować w naszej branży pozytywne przykłady innowacji oraz inspiracje do rozwoju.


W tym celu inicjujemy Konkurs „INNOWACJA I INSPIRACJA W GOSPODARCE ODPADAMI”, który towarzyszyć będzie corocznie Konferencji „Kompleksowa Gospodarka Odpadami” – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami.

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Formuła konkursu

Konkurs towarzyszy Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami. Konkurs odbywać się będzie w cyklu rocznym.


Zgłoszenia innowacji i inspiracji do konkursu zbierane będą do 15 sierpnia. Kapituła Konkursu wyłoni spośród zgłoszeń 3 laureatów. Jeden z nich zostanie zwycięzcą, pozostali otrzymają wyróżnienia. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie następować będzie podczas Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami.


Zwycięzca i wyróżnieni zostaną zaproszeni na konferencję KGO gdzie otrzymają możliwość prezentacji swoich osiągnięć w gospodarce odpadami oraz zostaną zaprezentowani w mediach elektronicznych i drukowanych firmy Abrys.

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszary innowacji i inspiracji w gospodarce odpadami rozpatrywane w ramach konkursu:

- technologie (wdrożone z sukcesem)
- efektywność energetyczna
- logistyka
- edukacja branżowa
- edukacja ekologiczna
- GOZ
- organizacja pracy
- HR, CSR
- rozwiązania IT
- zarządzanie

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Adresaci konkursu:

- prywatne i komunalne przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
- zakłady zagospodarowania odpadów
- Instalacje Komunalne
- celowe związki gmin
- przedsiębiorstwa i samorządy w zakresie gospodarowania odpadami

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Kapituła Konkursu

dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK, Zuok Orli Staw

Robert Rosa
Abrys

Piotr Matuszewski
Abrys

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska

dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Bartosz Kubicki
Elektrorecykling S.A.

dr inż. Jacek Połomka
Zakład Zagospodarowania Odpadów

w Marszowie

LAUREACI I EDYCJI KONKURSU

2022

NAGRODA GŁÓWNA - LAUREAT

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
W MARSZOWIE

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszar innowacji i inspiracji: technologie wdrożone z sukcesem

Instalacja do przetwarzania stabilizatu i instalacja do separacji wodnej

WYRÓŻNIENIE

WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU - SPÓŁKA Z O.O.
W JAROCINIE

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszar innowacji i inspiracji: efektywność energetyczna, edukacja branżowa i edukacja ekologiczna

WYRÓŻNIENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚREMIE

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Obszar innowacji i inspiracji: technologie wdrożone z sukcesem, logistyka

Stacja tankowania CNG i LNG

Zobacz wywiad z dr inż. Jackiem Połomką -
Prezesem zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Zobacz wywiad z Witosławem Gibasiewiczem -
Prezesem zarządu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu

Regulamin Konkursu

A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Pobierz regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz (DOC)
Pobierz formularz (PDF)
Wyślij formularz zgłoszeniowy

Paulina Wolna

koordynator Konkursu

M: 881 932 976
p.wolna@abrys.pl