KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI - ZJAZD BRANŻY GOSPODARKI ODPADAMI

27. KONFERENCJA

5-7 WRZEŚNIA 2023 / ZAKOPANE I ONLINE

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI - ZJAZD BRANŻY GOSPODARKI ODPADAMI

27. KONFERENCJA

5-7 WRZEŚNIA 2023 / ZAKOPANE I ONLINE

REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

ZOBACZ POPRZEDNIĄ EDYCJĘ KONFERENCJI

425

uczestników stacjonarnych

54

Prelegentów
i Panelistów

56

Partnerów i Patronów

Dlaczego warto wziąć udział?

27. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 5-7 września 2023 w Bachleda Hotel Kasprowy
w Zakopanem oraz online.

Jest to największe wydarzenie w branży! W ubiegłym roku stacjonarnie i online uczestniczyło
w nim ponad 600 uczestników i ponad 50 Patronów i Partnerów.
Dlaczego warto z nami być
w 2023? Jakie mamy cele?

Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami to:

– coroczne zebranie kluczowych ekspertów, decydentów, praktyków i firm w celu wymiany informacji oraz doświadczeń
- stworzenie platformy wypracowywania rozwiązań dla branży gospodarki odpadami
i przekazywanie ich do administracji rządowej oraz popularyzowanie poprzez media Abrys
- stworzenie przestrzeni dla spotkania się grup decydentów, izb, stowarzyszeń jako spotkania towarzyszące Zjazdowi
- promowanie pozytywnych przykładów i najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych dla branży gospodarki odpadami
- promowanie innowacji w branży gospodarki odpadami
- nawiązywanie nowych kontaktów i zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją publiczną, nauką, branżą przetwarzania odpadów oraz dostawcami technologii
- kojarzenie dostawców technologii z ich odbiorcami w branży

Konferencji towarzyszy Konkurs „Innowacja i Inspiracja w gospodarce odpadami”, którego finał
i wręczenie nagród ma miejsce w ramach obrad wydarzenia. Dbamy o najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny oraz niezapomniane atrakcje dla uczestników. W tym roku będzie to m.in. możliwość lotu widokowego śmigłowcem Robinson R44 nad Tatrami.

W dniu poprzedzającym konferencję spotkajmy się na Abrysówce - naszym nieformalnym, zapoznawczym spotkaniu biznesowym. To doskonała okazja na nawiązanie nowych kontaktów już przed rozpoczęciem wydarzenia.

Trzeciego dnia konferencji odbędzie się wyjazd studyjny do Centrum Ekologicznego Barycz (MPO w Krakowie). Zobaczymy tam między innymi sortownię, kompostownię czy instalację MBP.

Do miłego zobaczenia na konferencji!
OrganizatorzyZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

4 WRZEŚNIA

5 WRZEŚNIA

6 WRZEŚNIA

7 WRZEŚNIA

20.00
ABRYSówka!

- Obrady merytoryczne
- Kolacja bankietowa
w Hotelu Bachleda Kasprowy 20:00-2:00

- Obrady merytoryczne

- Atrakcje
- Kolacja w Karczmie Holny 19:00-22:00

Wyjazd studyjny do
Centrum Ekologicznego Barycz

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Dyrektor Programowy Konferencji

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK
ZUOK "Orli Staw"

Piotr Matuszewski
Abrys

Tomasz Szymkowiak
Abrys

Robert Rosa
Abrys

Paulina Wolna
Abrys

WSPÓŁPRACA Z RADĄ PROGRAMOWĄ

Karol Wójcik
Izba Branży Komunalnej

Leszek Świętalski
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Mariusz Rajca
TOMRA

Wojciech Janka
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Krzysztof Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Jacek Wodzisławski
Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Henryk Kultys
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie

Maciej Kiełbus
Dr Krystian Ziemski
& Partners Kancelaria Prawna

dr inż. Jacek Połomka
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

PROGRAM KONFERENCJI

I DZIEŃ OBRAD KONFERENCJI - 5 WRZEŚNIA 2023

POBIERZ PROGRAM W PDF →

9:00
Otwarcie obrad konferencji
Robert Rosa, Abrys

SESJA 1: KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI W OBOWIĄZUJĄCYCH REALIACH PRAWNYCH

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

9:30
Krajowy Plan GospodarkiOdpadami 2028 - z perspektywy samorządów

Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

9:45
Rozporządzenie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (RPPW). Czy prolongata rozporządzenia będzie szkodliwa dla polskiej gospodarki?
Filip Piotrowski, Stowarzyszenie Zero Waste

10:00
Duży problem małych gmin czyli o postępowaniu z bioodpadami
w gminach wiejskich - czy gmina wiejska może mieć problem z bioodpadami?

dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka;
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

10:15
Holistyczny system zarządzania zasobami w Polsce

Anna Sapota, TOMRA

10:30
WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE INNOWACJA I INSPIRACJA W GOSPODARCE ODPADAMI

10:50
Przerwa na kawę

Icon

11:10
Prawo lokalne a inwestycje odpadowe
Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

11:20
Kary umowne, kary administracyjne a wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
Wioleta Hucał, Kancelaria ECO LEGAL

11:35
W jaki sposób przedsiębiorstwa z branży odpadowej mogą optymalizować koszty energii? Przykład spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii

Tymoteusz Mądry, Aspiratio Consulting

11:45
Czas na pytania do Prelegentów

11:55
DEBATA-RING

REALIZACJA USŁUG W GOSPODARCE ODPADAMI: KONKURENCJA, POWIERZENIE, IN-HOUSE.
CO JEST NAJLEPSZE, MOŻLIWE I DLA KOGO?

Icon

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

Podczas Ringu zderzymy ze sobą dwa podejścia do realizacji usług związanych z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów: wolnorynkowe i te gdzie gmina decyduje się na bezprzetargowe zlecenie firmie samorządowej. Przyjrzymy się temu komu opłaca się in-house, kto na nim traci, czy jest tańszą, efektywniejsza alternatywa dla wolnej konkurencji, jakie problemy rozwiązuje a jakie może i stwarza.

Uczestnicy debaty:Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL Schindhelm

Konrad Różowicz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Agnieszka Fiuk, Izba Branży Komunalnej

Krzysztof Sikora, Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze

SESJA 2: OD POMYSŁU DO REALIZACJI – INWESTYCJE W GOSPODARCE ODPADAMI

12:40
Inwestycje w gospodarce odpadami i możliwość otrzymania dofinansowania

12:55

Optymalizacja finansowania inwestycji w gospodarce odpadami
Magdalena Tuszyńska, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

13:05
Optymalizacja procesów przetwarzania odpadów

Radosław Kozakiewicz, TEKOpro

13:20
Alternatywne metody zbiórki odpadów - jak drastycznie obniżyć koszty

Dariusz Wilczewski, Terberg Matec Polska

13:35
Przerwa na lunch

Icon

14:35
Rozpoczęcie sesji po lunchu

14:40

Jak optymalnie zorganizować zagospodarowanie odpadów w formule związku międzygminnego na przykładzie ZUOK „Orli Staw”

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

14:55
Jak przekuć pomysł w rzeczywistość? Sztuka realizacji inwestycji w branży odpadowej

Grzegorz Pawlak, PreZero

15:10

Rola organizacji odzysku we wsparciu systemu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu i baterii
Mirosław Baściuk, ASEKOL

15:25
Technologia membranowa EQUIPO – sprawdzone rozwiązanie do kompleksowego przetwarzania odpadów biodegradowalnych
Maciej Ochman, EQUIPO

15:45
Efektywne rozwiązania firmy VECOPLAN w przetwarzaniu odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych
Ireneusz Suszyna, Vecoplan

15:55
Lider zagospodarowania odpadów zużytych opon w Europie środkowo-wschodniej

Karina Rychlik – Parysek, Recykl Organizacja Odzysku

16:05
Ekonomiczna i wysokowydajna fermentacja metanowa bioodpadów w technologii THÖNI


Mariusz Siudak, THÖNI

Rafał Cegiełkowski, THÖNI

16:15
Jak bezpiecznie i korzystnie cenowo importować wysokiej jakości maszyny z Chin?
Michał Czmyr, Fullbax

16:25
EMKA Success Story: Budowa systemu zarządzania odpadami end-to-end
Małgorzata Rdest, EMKA

16:35
Zakończenie pierwszego dnia obrad konferencji

20:00
Kolacja bankietowa w Hotelu Bachleda Kasprowy

Icon

II DZIEŃ OBRAD KONFERENCJI - 6 WRZEŚNIA 2023

9:30
Otwarcie obrad konferencji

SESJA 3: DOBRE PRAKTYKI, INNOWACJE I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE ODPADAMI

9:40
Linia do recyklingu szkła w instalacji komunalnej

dr inż. Jacek Połomka, Łużyckie Centrum Recyklingu

9:55
Kim jest nowoczesny recykler?
Artur Rzysko, MB Recycling

10:05
Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu
Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

10:20
Jak efektywnie i ekonomicznie zbierać opakowania zwrotne? Ekourządzenia w systemie kaucyjnym
Robert Kowal, Interzero

10:30
Oszczędność kosztów i redukcja emisji CO2 - zasilane energią słoneczną inteligentne pojemniki na odpady (prezentacja w j. angielskim)

Antti Kinnunen, Finbin

10:40
Data-driven waste management: The results are already here!
Peter Kňaz, Sensoneo

10:50
Przerwa na kawę

Icon

11:10
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jak powinien prawidłowo funkcjonować?
Karol Kaliński, SPO Sieradz, Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

11:25

Sprawdzone i niezawodne technologie firmy Eggersmann do biologicznego przetwarzania odpadów


Agnieszka Spodzieja, Eggersmann

Marta Całka, Eggersmann

11:35
Czy osiągając wyznaczone poziomy recyklingu i odzysku odpadów komunalnych, odgazowywanie składowisk odpadów będzie konieczne i nadal opłacalne?

Jarosław Wasilewski, NEO Bio Energy

11:45
Kluczowe komponenty zamykania obiegu tworzyw sztucznych

Radosław Domagała, Plastics Europe

11:55
Czas na pytania

12:05
PANEL DYSKUSYJNY

OSIĄGANIE POZIOMÓW RECYKLINGU – KREATYWNA EWIDENCJA CZY SZANSA NA INNOWACJE?

Icon
Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Notka bio:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.Morbi aliquam rutrum dui, sit amet gravida lacus rutrum sed. Pellentesque sem neque, sodales vitae odio malesuada, hendrerit sodales purus. Aliquam fringilla maximus purus et rhoncus.


Opis wystąpienia

Nazwa jednostki

Imię i nazwisko

Prowadząca: Joanna Leoniewska-Gogola, Deloitte

Podczas panelu zastanowimy się co dla przedsiębiorców, instalacji i gmin ma większą wartość – spełnienie recyklingu odpadów komunalnych w tradycyjny sposób, czy poszukiwanie partnerstw w zakresie nowego podejścia do rozliczenia surowców mających realną wartość na rynku. Paneliści zostaną poddani próbie wskazania największych barier oraz znalezienia rozwiązania, które ma szansę (w pewnym stopniu) zadowolić każdego interesariusza systemu gospodarki odpadami.

Damian Kołakowski, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Mariusz Rajca, TOMRA

Uczestnicy debaty:

Marcin Benbenek, KOM-EKO

Ewa Jarosz, ReBread

12:55
Sprawność maszyny - gdzie szukać oszczędności

Marcin Piotrowski, NORD Napędy
Bartosz Cerkaski, NORD Napędy

13:05
Zastosowanie sztucznej inteligencji w Gospodarce Odpadami

Krzysztof Gorzkowski, Agrex-Eco

13:15
Najmniejsza ciężarówka najlepszym lekarstwem na Ustawę o Elektromobilności

Sebastian Begierski, Piaggio Commercial

13:25
Przerwa na lunch

Icon

14:25
Rozpoczęcie sesji po lunchu

14:30
Audyt gminnej gospodarki odpadami wstępem do optymalizacji kosztowej opłaty dla mieszkańców
Andrzej Sobolak, Kancelaria Doradztwa i Zarządzania Odpadami, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

14:45
Polacy vs gospodarka odpadami

Żaneta Lewandowska, Novago

14:55
Ostatni etap „życia odpadów” – rekultywacja składowisk

Łukasz Kuczek, WKW

15:05
Strategiczna perspektywa zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami

Ewa Daniszewska, UNISOFT

15:15
Maszyny CAT to Smart Choice
Rafał Herda, BERGERAT MONNOYEUR

15:25
Współczesne magazyny – Hale przemysłowe ARBENA

Bartłomiej Benisz, ARBENA

15:35
SESJA SZYBKICH PYTAŃ


WYZWANIA I SUKCESY, CZYLI TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ INSTALACJI KOMUNALNYCH

Icon

Prowadzący: Piotr Talaga, Abrys

Debata praktyków na temat problemów z jakimi się na co dzień borykają, celach które sobie wytyczyli oraz drogach, sposobach i szansach ich osiągnięcia.

Leszek Wołowiec, Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach

Uczestnicy panelu:

Krzysztof Kochalski, Remondis Opole

Anna Rudnicka, Zakład Zagospodarowania Odpadami "Czysta Błękitna Kraina" w Czarnówku

Jolanta Jabłońska-Wojciul, Altvater Piła

Jadwiga Szermach, Gospodarka Komunalna w Błażowej

16:10
Losowanie nagród dla Uczestników konferencji

16:20
Zakończenie obrad konferencji

19:00
Kolacja w Karczmie Holny

12:10

Panel dyskusyjny

Prowadzący: imię i nazwisko, jednostka

Opis panelu:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.


Paneliści:
- Imię i nazwisko, jednostka

11:15

Przerwa na kawę

DRUGI DZIEŃ OBRAD DATA
(DZIEŃ)

10:00

Otwarcie obrad konferencji

SESJA: TUTAJ WPISZ NAZWĘ SESJI

14:40

Przerwa na lunch

WYJAZD STUDYJNY W DNIU 7.09.2023 DO
CENTRUM EKOLOGICZNEGO BARYCZ (MPO W KRAKOWIE)

O miejscu wyjazdu studyjnego

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w Krakowie obecnie jest liderem w branży, zatrudnia ponad 1000 osób, zarządza dwoma ważnymi systemami miejskimi, inwestuje
w najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest dostępny na rynku.

Co zobaczymy w ramach wizytacji w Centrum Ekologicznym Barycz?

- Kontenerową kompostownię odpadów zielonych składająca się z kontenerów kompostujących, w których zachodzi proces intensywnego tlenowego kompostowania, kontenerów z zamontowanymi dmuchawami powietrza, biofiltrów, systemu rurociągów doprowadzających i odprowadzających powietrze, kondensat oraz ciepło do nagrzewnic powietrza wprowadzanego
do procesu.

- Sortownię Barycz czyli zespół maszyn
i urządzeń przeznaczonych do mechanicznego
i ręcznego sortowania odpadów. W pierwszej kolejności odpady poddane są procesowi mechanicznego ich przesiewania (rozdzielenia na trzy frakcje), a następnie poddane są działaniom separatorów metali i sortowaniu manualnemu w kabinach sortowniczych.

- Instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
W budynku wykonanym w konstrukcji stalowej zainstalowana została linia technologiczna pozwalająca na wyodrębnienie z całego strumienia możliwie największej ilości odpadów, nadających się do odzysku
i recyklingu. Linia technologiczna to 125 przenośników transportujących odpady,
3 przesiewacze odpadów (jedno sito bębnowe
i dwa sita kaskadowe), 10 separatorów optycznych, dwa balistyczne, 3 metali żelaznych i 3 nieżelaznych. Węzeł do produkcji paliwa alternatywnego umożliwia z kolei przetworzenie odpadów nienadających się do recyklingu w paliwo alternatywne, wykorzystywane jako źródło energii
w cementowniach. W chwili obecnej to jeden
z największych i najnowocześniejszych takich obiektów w Polsce.

- Składowisko odpadów komunalnych. Powstający w wyniku naturalnego procesu fermentacji odpadów na składowisku biogaz przetwarzany jest w czterech blokach energetycznych.

Image

8:50
Zbiórka przed Hotelem Bachleda Kasprowy dla uczestników jadących autokarem

9:00
Wyjazd do Centrum Ekologicznego Barycz

11:00
Zbiórka wszystkich uczestników w Centrum Ekologicznym Barycz (również dla osób podróżujących transportem własnym). Zwiedzanie Centrum od 11:00-13:00

13:00
Powrót do Hotelu Bachleda Kasprowy

INNOWACJA I INSPIRACJA W GOSPODARCE ODPADAMI

Innowacja i inspiracja

w gospodarce odpadami

Dynamiczny rozwój technologii, wymagań środowiskowych, podejścia do pracy, relacji społecznych dotyka coraz więcej sfer naszego życia prywatnego
i zawodowego. Gospodarka odpadami również powinna być otwarta na innowacje, nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.


Chcemy znajdować w naszej branży pozytywne przykłady innowacji oraz inspiracje do rozwoju. Zapraszamy do udziału w II Edycji Konkursu „INNOWACJA I INSPIRACJA W GOSPODARCE ODPADAMI”, który towarzyszyć będzie 27. Konferencji Kompleksowa Gospodarka Odpadami – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami.

II Edycja Konkursu

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 5-6.09.2023 r. (5.09.2023 r. – przerwa kawowa, lunch; 6.09.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjeździe technicznym
  w dniu 7.09.2023
REJESTRACJA
WYCZERPANY LIMIT MIEJSC

MIEJSCE KONFERENCJI
I ZAKWATEROWANIE

Hotel Bachleda Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane

Usytuowany na słonecznym zboczu Polany Szymoszkowej daje nieograniczone możliwości aktywnego wypoczynku i niespiesznego relaksu. Jako jedyny hotel w Zakopanem znajduje się bezpośrednio przy stacji narciarskiej i sezonowym kąpielisku geotermalnym.

Koszt zakwaterowania za dobę ze śniadaniem:

Pokój 1-osobowy standard: 350 zł brutto
Pokój 2-osobowy standard: 440 zł brutto

Pokój 1-osobowy deluxe: 410 zł brutto
Pokój 2-osobowy deluxe: 500 zł brutto

Apartament junior suite dla 1 osoby:
615 zł brutto
Apartament junior suite dla 2 osób:
750 zł brutto
Apartament: 820 zł bruttoW cenie noclegu: śniadanie w formie bufetu, wstęp do Strefy Aqua (basen, sauna, jaccuzzi, fitness).

Powyższe ceny nie zawierają: opłaty miejscowej (2 zł/os./doba), wstępu do Strefy Relaksu i parkingu. Koszt parkingu: niestrzeżony - 20 zł/samochód/doba, strzeżony - 60 zł/samochód/doba, garaż -
80 zł/ samochód/doba.

Zdjęcie poglądowe: pokój typu deluxe

Zdjęcie poglądowe: pokój typu standard

KLIKNIJ I DOKONAJ REZERWACJI ZAKWATEROWANIA

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem formularza informujemy, że rezerwacji pokoi można dokonać mailowo kontaktując się z działem sprzedaży w hotelu. Maile prosimy kierować na adres konferencje@kasprowy.pl z tematem Konferencja ABRYS.

Kod do rejestracji: ABRYS2023

Dodatkowe obiekty hotelowe. Cena za pokój ze śniadaniem.

Hotel Wersal 3*
290 zł za pokój 1-osobowy
360 zł za pokój 2-osobowy

Rezerwacji uczestnicy mogą dokonywać pod adresem: rezerwacja@bachledaresort.pl
Na hasło ABRYS, z podaniem, który hotel, termin, rodzaj pokoju.


Bachleda Residence 5*
500 zł za pokój 1-osobowy premium
550 zł za pokój 2-osobowy premium
650 zł za pokój 1-osobowy deluxe
700 zł za pokój 2-osobowy deluxe

Rezerwacji uczestnicy mogą dokonywać pod adresem: rezerwacja@bachledaresort.pl
Na hasło ABRYS, z podaniem, który hotel, termin, rodzaj pokoju.

ZAPRASZAMY NA ABRYSÓWKĘ
4.09.2023 20:00-24:00

Abrysówka to tradycyjne spotkanie zapoznawcze dla uczestników naszych konferencji.

Ma charakter zupełnie nieformalny.To wyśmienita okazja do poznania partnerów, gości czy innych uczestników, a także nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, jak i prywatnych.

Zachęcamy do przynoszenia regionalnych przekąsek i napojów.

Serdecznie zapraszamy!

KOLACJA REGIONALNA W KARCZMIE SZAŁAS HOLNY
6.09.2023

Szałas Holny

ul. Krzeptowskiego 54, 34-500 Zakopane

Szałas Holny to wspaniałe, góralskie miejsce
o klimatycznym, drewnianym wnętrzu. Dania przygotowywane są przez wykwalifikowanych kucharzy, którzy dzięki swojej pasji
i doświadczeniu dbają o najwyższe zadowolenie swoich Gości. Dodatkowym atutem jest wyśmienita atmosfera. Restauracja położona jest nieopodal drogi do Doliny Kościeliskiej oraz Doliny Małej Łąki.


LOT WIDOKOWY ŚMIGŁOWCEM - NAGRODA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


WEŹ UDZIAŁ W KONFERENCJI, WYPEŁNIJ ANKIETĘ I WYGRAJ LOT WIDOKOWY
ŚMIGŁOWCEM ROBINSON R44

Robinson R44 to śmigłowiec jednosilnikowy o napędzie tłokowym. Przewiezie na trasie Zakopane-Bukowina-Zakopane 3 szczęśliwców, którzy wypełnią ankietę na konferencji. Przestronny kokpit oferuje każdemu pasażerowi miejsce przy oknie i doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Przepiękne widoki Tatr
i niezapomniane wrażenia gwarantowane!

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PARTNER GENERALNY

WSPÓŁPRACA

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY

PARTNERZY PRAWNI

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Paulina Wolna

kierownik
koordynator wydarzenia

Kontakt w kwestiach merytorycznych

881 932 976

Icon

p.wolna@abrys.pl

Icon
Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

project manager współkoordynator

Kontakt w sprawie zgłoszenia na konferencję

784 036 990

Icon

d.wyszynski@abrys.pl

Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon