KOMPLEKSOWA

GOSPODARKA ODPADAMI

24. Konferencja

2-3 września 2020 r., Novotel Gdańsk Marina

ZAREJESTRUJ SIĘ
PROGRAM KONFERENCJI
ZAKWATEROWANIE

Szanowni Państwo,

rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów dotknęły mieszkańców wielu polskich gmin, zwłaszcza w ostatnich tygodniach 2019 i na początku 2020 r. Także likwidacja regionów spowodowała, że odpady wędrują po Polsce – jadą tam, gdzie jest taniej, bo tańsze firmy wypierają te droższe.

Na początku roku 2020 można było również zaobserwować opóźnienia w prawidłowym funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych. Dodatkowo sprawy dotyczące gospodarki odpadami przeszły spod nadzoru Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Klimatu (powstałego 15 listopada 2019 r.). Wszystkie te zmiany i zagadnienia stały się przyczyną do podjęcia dyskusji nad organizacją prawidłowego systemu gospodarki odpadami, któremu ciągłe zmiany nie służą.

Każde kolejne zmiany w prawie odpadowym winne być wnikliwie analizowane pod względem ich wpływu na koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami oraz na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A według wszystkich podmiotów związanych z branżą gospodarki odpadami komunalnymi, wpływ na wysokość opłat za odpady mają złe przepisy dotyczące odbioru odpadów: kosztotwórcze regulacje obejmujące składowanie i magazynowanie odpadów, wadliwe przepisy dotyczące przetargów, itd. W marcu br. doszły do tego problemy związane z pandemią koronawirusa.

O tych wszystkich problemach będziemy dyskutować podczas 24. konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, która odbędzie się 2-3 września br. w Gdańsku. Tematów do dyskusji na pewno nie zabraknie, bo w najbliższym czasie Ministerstwo Klimatu zamierza przedstawić założenia nowej reformy odpadowej, m.in. powrócić do trzyletniego okresu magazynowania, liczenia recyklingu na starych zasadach, zamrożenia opłat marszałkowskich, zrównania cen dla mieszkańców i firm. Zamierza także na dwa lata znieść zakaz składowania frakcji kalorycznej, czyli - w praktyce - nienadających się do recyklingu resztek wyjeżdżających z sortowni. Każdego przedstawiciele branży gospodarki odpadami z pewnością żywo interesują szczegóły dotyczące tych propozycji.

Konferencja organizowana przez Abrys będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki a także wszystkimi, którzy tworzą nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału.


Do zobaczenia we wrześniu w Gdańsku!


Przewodnicząca Rady Programowej,
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

KOMPLEKSOWO o odpadach

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w 24. edycji Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami, która odbędzie się w dniach 2-3 września br. w Gdańsku. Konferencja ta jest jednym z najważniejszych spotkań branży odpadowej po okresie wakacyjnym, podczas którego zostaną omówione najważniejsze i najistotniejsze tematy dotyczące gospodarki odpadami.


Priorytetowe zagadnienia, które poruszone zostaną podczas dwóch dni konferencji:

• wymagane poziomy recyklingu 2020-2030 oraz ich konsekwencję dla krajowego systemu

• podsumowania i wnioski: rok od nowelizacji u.c.p.g., prawie pół roku od daty wyznaczającej konieczność złożenia wniosku o pozwolenie zintegrowane

• problematyka bilansowania się systemu gospodarki odpadami

• gospodarka odpadami w czasach COVID-19

• najnowsze technologie dla dla gospodarki odpadami dostępne na polskim rynku


Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki a także wszystkimi, którzy tworzą nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi. Zapraszamy już dziś!

WAŻNA INFORMACJA:

W związku z obostrzeniami sanitarnymi pierwsze 90 zgłoszonych na konferencję osób będzie zasiadać w sali konferencyjnej o nazwie "MORSKA" , natomiast pozostałe zgłoszone osoby będą miały miejsce w drugiej sali konferencyjnej "MARINA", zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali MORSKIEJ.


Miło nam poinformować, iż udział w 24. Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami w wersji online jest bezpłatny dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (wydziałów gospodarki komunalnej, ochrony środowiska), Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.


Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz dostępny na stronie

Chcesz być na bieżąco z konferencją? Dowiedzieć się o dzieje się w branży odpadowej?
Dołącz do wydarzenia Facebook 24. Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami - weź udział oraz zaproś swoich znajomych :) Kliknij w logotyp obok

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt udziału obejmuje:

- uczestnictwo w wykładach online
- komplet materiałów konferencyjnych
i promocyjnych
- koszty organizacyjneZAREJESTRUJ SIĘ

Koszt udziału obejmuje:

- uczestnictwo w wykładach
- komplet materiałów konferencyjnych
i promocyjnych
- udział w imprezach towarzyszących
- wyżywienie w dniach 2-3 września
- koszty organizacyjne


UWAGA: koszt udziału w konferencji nie obejmuję kosztów zakwaterowania!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • STACJONARNIE - koszt 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto)
 • ONLINE - koszt 499 zł netto + 23% VAT (613,77 zł brutto)

W konferencji będzie można wziąć udział na dwa sposoby:

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA 1
Poziomy recyklingu 2020 - 2030
Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

10:00
Otwarcie konferencji
Wolumen odpadów na rynku oraz wahania cen za ich zagospodarowanie
Robert Rosa, Abrys

2 września 2020 r. (środa), Novotel Gdańsk Marina (ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk)

10:20
Perspektywa wdrożenia poziomów recyklingu w krajach Unii Europejskiej – wystąpienie online w języku angielskim
Peter Kurth, Europejska Federacja Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

10:40
Nowe możliwości dofinansowania instalacji gospodarki odpadami
Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:20
Zmiany prawa a rola samorządu w systemie gospodarki odpadami
Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

11:00
Baza danych odpadowych sposobem na stabilność w gospodarce odpadami - wystąpienie online
dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy


11:40 PRZERWA NA KAWĘ

12:00
PANEL DYSKUSYJNY
Czy osiągnięcie poziomów 50-65% przy wykorzystaniu dostępnych możliwości jest realne?
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny


Paneliści:

- Andrzej Bednarz, Dalkia Wastenergy

- Witosław Gibasiewicz, ZGO w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu

- Aleksander Kozłowski, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne

- Katarzyna Kruszka-Pytlik, Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

- Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


Panel dyskusyjny z wykorzystaniem aplikacji do głosowania Mentimeter

13:00 LUNCH

16:15
Kary związane z niespełnienie wymaganych poziomów recyklingu - wystąpienie online
Krzysztof Choromański, Związek Miast Polskich

14:00
Regulator Rynku Odpadowego jako rozwiązanie na problemy w gospodarce odpadami - wystąpienie online

Paweł Ważniewski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SESJA 2
Ramy prawne i systemowe oraz ekonomia gospodarowania odpadami
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

15:10
Recykling w świetle wyzwań i zmieniających się uwarunkowań rynkowych - wystąpienie online
Mariusz Rajca, TOMRA Sorting

15:40

„Edukacja i selektywna zbiórka” – ważne elementy systemu odpadowego
Olga Goitowska, Urząd Miejski w Gdańsku

15:55
Co dalej z tworzywami sztucznymi w świetle nowych inicjatyw legislacyjnych
Grzegorz P. Rękawek, Fundacja PlasticsEurope Polska

16:05
Potencjał i możliwości rozwoju instalacji OZE biogazu składowiskowego
Dariusz Bojsza, Neo Bio Energy

17:05
Perspektywy domknięcia systemu gospodarki odpadami poprzez budowę spalarni odpadów
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. PŁ, Politechnika Łódzka

17:25
PYTANIA I DYSKUSJA

17:45
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

20:00
WIECZORNA KOLACJA W HOTELU

14:50
Wpływ zmian legislacyjnych na koszty gospodarki odpadami w różnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi
Marcin Chełkowski, IVW/Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

16:35
BEE SMART CITY – system Elektrycznych Śmieci dla Twojego Miasta
Krzysztof Kieszkowski, MB Recycling

14:20
Piec oscylacyjno-obrotowy «ROCK» sprawdzony w kilkudziesięciu instalacjach - Sposób na ZIELONĄ ENERGIĘ Z ODPADÓW W ELEKTROCIEPŁOWNIACH - made by Dalkia Wastenergy
Andrzej Bednarz, Marcin Zeszutek, Dalkia Wastenergy

16:45
Optymalizacja efektywności energetycznej w technice napędowej systemów sortowniczych
Bartosz Cerkaski, NORD Napędy

15:30

Odzysk opakowań z aluminium w Polsce - stan obecny oraz perspektywy rozwoju
Artur Łobocki, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

14:30
Rozszerzona odpowiedzialność producenta w sektorze gospodarki odpadami w Polsce. Kluczowe kwestie i wyzwania - wystąpienie online

Krystian Krupa, Instytut Jagielloński

16:55
Mobilne maszyny do kompleksowej gospodarki odpadami

Paweł Wróblewski, EWPA

SESJA 3
Problemy i wyzwania gmin związane z gospodarką odpadami
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

3 września 2020 r. (czwartek), Novotel Gdańsk Marina (ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk)

10:00
CASE STUDY: Jedna gmina – wiele problemów dotyczących odpadów
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka
Tomasz Komorowski, Urząd Gminy Ozorków

10:20
Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie – jak poradzić sobie z jego utworzeniem? - wystąpienie online
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

10:35
Realizacja inwestycji w sytuacji dynamicznych zmian ustawowych
Michał Dzioba, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

10:50
Innowacyjny system segregacji odpadów zbieranych w zabudowie wielorodzinnej - wystąpienie online
Adrianna Saganek, Urząd Miasta Ciechanów

11:25 PRZERWA NA KAWĘ

13:55
PANEL DYSKUSYJNY
Czy jest możliwe zbilansowanie systemu gospodarki odpadami bez drastycznych podwyżek opłat?
Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka


Paneliści:

- Marcin Chełkowski, IVW/Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

- Michał Dzioba, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

- Andrzej Sobolak, Unia Metropolii Polskich

- Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

- Katarzyna Wolny-Tomczyk, Kancelaria ECO LEGAL Kancelaria Radców Prawnych Wrocław


Panel dyskusyjny z wykorzystaniem aplikacji do głosowania Mentimeter

14:55 LUNCH

11:45
Wizyta studyjna online obiektu hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym
Krzysztof Cichon, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

11:10
Nieruchomość zamieszkała i niezamieszkała – obowiązki wynikające z definicji prawnej
dr Jędrzej Bujny, Radca Prawny, SMM Legal

12:05
Możliwości optymalizacji procesów sortowania odpadów z wykorzystaniem najnowszej generacji separatorów optycznych AUTOSORT, AUTOSORT SPEEDAIR, AUTOSORT CYBOT - wystąpienie online
Michał Bula, TOMRA Sorting

12:30
Zamówienia in-house w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE
dr Anna Banaszewska, ECO Legal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Wrocławia

12:45
Efektywna rozszerzona odpowiedzialność producenta a efektywna gospodarka odpadami opakowaniowymi - wystąpienie online
Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

13:25
Nowelizacja u.c.p.g. oraz zmiany w prawodawstwie – wpływ na działanie zakładów - wystąpienie online
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

13:05
Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
Andrzej Sobolak, Olga Goitowska, Unia Metropolii Polskich

13:45
Wyzwania dla branży przetwarzania odpadów - Projekt rozporządzenia MBP i finansowanie inwestycji
Hanna Marlière, Green Management Group

12:20
Energetyczny i rolniczy odzysk domowych bio-odpadów - zalety sprawdzonej suchej ciągłej fermentacji (metanizacji) – ponad 30 lat doświadczeń - ponad 30 referencji
Andrzej Bednarz, Marcin Zeszutek, Dalkia Wastenergy

16:15
Zastosowanie sztucznej inteligencji w sortowaniu odpadów rozwiązaniem w czasach zagrożenia oraz inne, innowacyjne technologie od Agrex-Eco
Krzysztof Gorzkowski, AGREX-ECO

15:55
Jak COVID-19 wpłynął na gospodarkę odpadami w dużej aglomeracji
Katarzyna Kruszka-Pytlik, Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

SESJA 4
Gospodarka odpadami w czasach COVID-19
Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

16:25
Wpływ COVID-19 na działalność zakładów gospodarki odpadami - wystąpienie online
Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

16:45
Doświadczenia i rozwiązania wynikające z pracy instalacji w szczególnych warunkach
Waldemar Szygenda, Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Toniszewie

17:05
PYTANIA I DYSKUSJA. LOSOWANIE NAGRÓD ZA ANKIETY

17:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

PROGRAM DO POBRANIA (PDF)

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
**wystąpienie w trakcie potwierdzania

ZAREJESTRUJ SIĘ

Miejsce konferencji:

NOVOTEL GDAŃSK MARINA

ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk


Informujemy o braku miejsc noclegowych w Hotelu Novotel Gdańsk Marina. Rekomendujemy zakwaterowanie w Hotelu Mercure Gdańsk Posejdon (szczegóły poniżej)


W celu dokonania rezerwacji prosimy o pobranie, wypełnienie formularza i odesłanie go do hotelu na jeden z adresów e-mail: H3375-RE@accor.com, H3375-RE1@accor.com, H3375-RE2@accor.com.


Rezerwacje noclegów są dokonywane i opłacane indywidualnie przez uczestników konferencji po dokonaniu rejestracji na wydarzenie. Koszt udziału w konferencji nie obejmuję kosztów zakwaterowania!

Ceny pokoi (w cenę wliczone jest śniadanie):

- pokój 1 osobowy: 350 zł brutto/doba
- pokój 2 osobowy: 390 zł brutto/doba

FORMULARZ REZERWACJI NOCLEGU

Dodatkowy hotel: Mercure Gdańsk Posejdon ul. Kapliczna 30, 80-341 Gdańsk (oddalony o ok. 900 metrów od Hotelu Novotel Gdańsk Marina)


W celu dokonania rezerwacji prosimy o pobranie, wypełnienie formularza i odesłanie go do hotelu na adres e-mail: H3391-RE@accor .com


Ceny pokoi (w cenę wliczone jest śniadanie):

- pokój 1 osobowy: 320 zł brutto/doba
- pokój 2 osobowy: 360 zł brutto/doba


UWAGA: Liczba miejsc noclegowych w Hotelu jest ograniczona.
W związku z powyższym prosimy o możliwie jak najszybszą rezerwację pokoi.

FORMULARZ REZERWACJI NOCLEGU
INFORMACJE OD HOTELU

Kiedy?

03-05.09.2019

Hotel Gołębiewski w Karpaczu

Gdzie?

Cena?

od 990 zł netto

 • 990 zł netto + 23% VAT (1217,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych do 5 sierpnia 2019 r.,
 • 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych od 6 sierpnia 2019 r.,
 • 903 zł netto + 23% VAT (1110,69 zł brutto) dla jednego przedstawiciela jednostek należących do Rady RIPOK

Agenda

3 września (pierwszy dzień)

Rejestracja uczestników

09.30

Przyszłość krajowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Część I: Nowelizacja UCPiG

Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

10.00 - 13.00

Przyszłość krajowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Część II: Współpraca w ramach związków i porozumień

Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

15.00 - 18:45

20.00

14.55 - 17.35

Efekty nowelizacji zeszłorocznych ustaw odpadowych

Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny

11.30 - 12.55

4 września (drugi dzień)

Działanie systemu gospodarki odpadami w praktyce polskich miast i gmin

Prowadzący: Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

10.00 - 11.00

PEŁEN PROGRAM KONFERENCJI

Uroczysta kolacja w stylu Western Party

Giełda pomysłów samorządowych na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

5 września (trzeci dzień)

08.30

09.00

10.30

11.45

Wymeldowanie z hotelu

Przejazd z hotelu autokarem i transportem własnym do instalacji

Zwiedzanie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu

Powrót autokarem do hotelu. Autokar będzie jechał trasą: Lubań – Jelenia Góra – Karpacz. Istnieje możliwość przesiadki do pociągu PKP na stacji Jelenia Góra.

13.00 - 14.00

PANEL DYSKUSYJNY: Jak wchodzące zmiany w prawodawstwie wpłyną na rynek gospodarki odpadami?

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

PANEL DYSKUSYJNY: Granice recyklingu, granice selektywnej zbiórki

Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

12.55 - 13.55

REJESTRACJA ONLINE
KARTA ZGŁOSZENIA
 • Selektywna zbiórka w budownictwie wielorodzinnym
 • Niestabilne prawo blokuje gospodarujących odpadami
 • Wielkogabarytowy problem czy potencjał?
 • Bezpyłowe wsypy pochodzące z Huty „Silesia”
 • Nowe zadaniai nowe władze KIGO

POBIERZ BEZPŁATNE E-WYDANIE "PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO"

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abrys Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, 60-124, ul. Daleka 33. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@abrys.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w targach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych. Mam świadomość dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, wskutek czego Administrator nie będzie mógł przetwarzać moich danych osobowych.

W numerze m.in.:

O CZYM będziemy mówić?

 • nowelizacja UCPiG i jej konsekwencję dla branży
 • współpraca w ramach związków i porozumień międzygminnych w obszarze gospodarki odpadami
 • podsumowanie rocznych efektów nowych uprawnień IOŚ oraz nowelizacji ustawy o odpadach
 • działanie systemu gospodarki odpadami w praktyce polskich miast i gmin
 • rosnące koszty w gospodarce odpadami, różne perspektywy: mieszkańcy, samorządy, przedsiębiorcy
 • giełda pomysłów samorządowych na domkniecie systemu finansowania gospodarowania odpadam
 • przykłady kompleksowych rozwiązań w gminnej gospodarce odpadami - sukcesy i problemy

W trakcie konferencji poprzez wystąpienia i panele dyskusyjne, zostaną poruszone najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące branży odpadów komunalnych, a będą to m.in.:

20% TANIEJ

do 5 sierpnia

Zapisz się już teraz, skorzystaj z niższej ceny

PROGRAM KONFERENCJI
Zarejestruj się

Western Party

Patronat honorowy

Współpraca

Partner specjalny

Partner prawny

Partner specjalny

Partnerzy

Partnerzy online

Partnerzy branżowi

Patroni medialni

Skontaktuj się z nami

Mateusz Dziurlikowski

koordynator konferencji

M: +48 784 036 990

e-mail: m.dziurlikowski@abrys.pl

Łukasz Kawa

współpraca z partnerami

M: +48 608 376 797

e-mail: l.kawa@abrys.pl