KOMPLEKSOWA
GOSPODARKA ODPADAMI

ZOBACZ RELACJĘ Z KONFERENCJI

31 sierpnia - 2 września 2022 r., Uniejów i online

26. Konferencja

ZJAZD BRANŻY GOSPODARKI ODPADAMI

KOLEJNA EDYCJA: 5-7 WRZEŚNIA 2023
SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

Organizator

Partner Generalny

Współpraca

Poznaj wszystkich Partnerów

340

uczestników stacjonarnych

275

uczestników online

130

osób na wizytacji
w ZUOK "Orli Staw"

Partnerów i Patronów

54

Chcesz wygłosić prelekcję na konferencji?

Wypełnij poniższy formularz

ZAKUP MATERIAŁÓW Z EDYCJI 2022

O konferencji słów kilka

Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami to najważniejsze wydarzenie, podczas którego spotyka się branża i omawia kompleksowo całą tematykę związaną z gospodarką odpadami.


Rejestracja

Dołącz do konferencji:

– coroczne zebranie kluczowych ekspertów, decydentów, praktyków i firm w celu wymiany informacji oraz doświadczeń

- stworzenie platformy wypracowywania rozwiązań dla branży gospodarki odpadami i przekazywanie ich do administracji rządowej oraz popularyzowanie poprzez media Abrys

- stworzenie przestrzeni dla spotkania się grup decydentów, izb, stowarzyszeń jako spotkania towarzyszące Zjazdowi

- promowanie pozytywnych przykładów i najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych
i technologicznych dla branży gospodarki odpadami

- promowanie innowacji w branży gospodarki odpadami
- nawiązywanie nowych kontaktów i zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją publiczną, nauką, branżą przetwarzania odpadów oraz dostawcami technologii

- kojarzenie dostawców technologii z ich odbiorcami w branży

Poznaj najważniejsze cele konferencji:

Strong Point About Your Webinar

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life

Strong Point 1

1

Strong Point 2

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life

2

Strong Point 3

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life

3

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Zarejestruj się

Konferencja rozpocznie się za:

Rada Programowa Konferencji

dr inż. Barbara Kozłowska

Dyrektor Programowa Konferencji
Politechnika Łódzka

Dyrektor ZUOK "Orli Staw", Przewodniczący Rady RIPOK

Piotr Szewczyk

Robert Rosa

Tomasz Szymkowiak

Abrys

Przegląd Komunalny

Piotr Matuszewski

Abrys

Paulina Wolna

Abrys

Współpraca z Radą Programową

Jacek Chrząstek

STRABAG Umwelttechnik

Piotr Dedejczyk-Macieliński

TEKOpro

prof. dr hab. inż.
Jacek Dach

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Bartosz Kubicki

Elektrorecykling

TOMRA

Mariusz Rajca

dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr inż. Piotr Manczarski

Politechnika Warszawska

dr inż. Jacek Połomka

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Andrzej Ruta

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin

Dyrektorka Programowa Konferencji

dr inż. Barbara Kozłowska

dr inż. Barbara Kozłowska pracuje jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest specjalistą ds. gospodarki odpadami, ekspertem Rady RIPOK. Jest autorem licznych publikacji, opracowań, opinii, projektów, prac i ekspertyz w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, medycznymi i przemysłowymi, szczególnie w zakresie rozwiązań systemowych. Jest członkiem Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi. Jest pomysłodawcą, organizatorem i Kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi. W roku 2015 otrzymała Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznaną przez Ministra Środowiska.

Dyrektor ZUOK "Orli Staw", Przewodniczący Rady RIPOK

Piotr Szewczyk

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony
w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu
i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

Współpraca z Radą Programową

Dyrektor ds. technologii w TEKOpro

Piotr Dedejczyk-Macieliński

Piotr Dedejczyk-Macieliński, dyrektor ds. technologii w firmie TEKOpro od prawie dwudziestu lat zajmujący się technologiami przetwarzania odpadów. Ekspert od spraw związanych
z rozdrabnianiem i separacją praktycznie każdego rodzaju materiału oraz doświadczony doradca
w zakresie procesów technologicznych. Prywatnie miłośnik koszykówki i sympatyk różnych technologii oraz motoryzacji.

20.00
ABRYSówka!

- Obrady merytoryczne
- Kolacja bankietowa
w Aparthotel Termy Uniejów

- Obrady merytoryczne

- Atrakcje
- Kolacja w Browarze Wiatr

Wyjazd studyjny

do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Orli Staw"

Dobre wspomnienia


:)

Co Was czeka na konferencji?

Program merytoryczny na wysokim poziomie i wiele atrakcji

30 sierpnia

31 sierpnia

1 września

2 września

PROGRAM

1 dzień obrad - 31.08.2022

Otwarcie obrad Konferencji

Robert Rosa, wiceprezes zarządu Abrys
Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, Dyrektor ZUOK „Orli Staw”

9:00

SESJA 1: GOSPODARKA ODPADAMI - AMBITNE CELE I POZYTYWNE PRZYKŁADY

Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

9:20

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 z perspektywy samorządu
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, ekspert Związku Miast Polskich

Zobacz Prelegenta

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, ekspert Związku Miast Polskich

Maciej Kiełbus

9:35

Wzrost kosztów gospodarowania odpadami – co jest tego przyczyną? Jak zmienią się opłaty? Koszty wdrożenia systemu kaucyjnego. Działania ograniczające podwyżki

Marcin Chełkowski, IVW Polska

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

IVW Polska

Marcin Chełkowski

9:50

Nowoczesna gospodarka odpadami. Przykłady z Mediolanu, Friesland i Stavanger

Anna Sapota, TOMRA

Zobacz Prelegenta

Anna Sapota

TOMRA

Jak zrobić krok do przodu? Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie

Witosław Gibasiewicz, Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie

10:20

Zobacz Prelegenta

Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o.
w Jarocinie

Witosław Gibasiewicz

Wręczenie nagród w konkursie Innowacja i Inspiracja w gospodarce odpadami

10:35

Przerwa na kawę

10:45

11:05 PANEL DYSKUSYJNY

W POSZUKIWANIU DOBRYCH ROZWIĄZAŃ DLA WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw, Abrys

Paneliści:

- Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, ekspert Związku Miast Polskich

- Witosław Gibasiewicz, Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie

- Mariusz Rajca, TOMRA Polska

- Piotr Szewczyk, ZUOK Orli Staw, Rada RIPOK

SESJA 2: NOWE INWESTYCJE I FINANSOWANIE W GOSPODARCE ODPADAMI

Prowadzący: dr inż. Jacek Połomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Opis wystąpienia

Wpływ wprowadzenia kaucjonowania opakowań na morfologię odpadów
Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

12:10

dr inż. Jacek Połomka

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

11:55

Wpływ wprowadzenia kaucjonowania opakowań na morfologię odpadów
Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Procedowany w Polsce system kaucyjny to system zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych pochodzenia komunalnego. Odpady opakowaniowe takie jak butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, aluminiowe puszki na napoje czy butelki szklane są odbierane i zbierane w systemie gminnym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W jakim stopniu objęcie tych odpadów kaucją wpłynie na morfologię odpadów komunalnych przetwarzanych na Instalacjach Komunalnych?


Na to pytanie odpowiedzi udzieli Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska
dr inż. Krystian Szczepański w wystąpieniu: Wpływ wprowadzenia kaucjonowania opakowań na morfologię odpadów.

Instytut Ochrony Środowiska
- Państwowy Instytut Badawczy

Krystian Szczepański

Priorytetowe inwestycje w ofercie NFOŚiGW. Co zrobić żeby otrzymać dofinansowanie?

Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12:10

Zobacz Prelegenta

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dominik Bąk

Wielowymiarowa struktura finansowania projektów z obszaru gospodarki odpadami
Ryszard Radomski, BOŚ Bank

12:25

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Prelegent będzie mówił o wielowymiarowej strukturze finansowania projektów
z obszaru gospodarki odpadami:


1. Kompleksowy montaż finansowy
2. Konieczność współdziałania kilku podmiotów z różnych branż
3. Wzajemnie wzmacniające się pozytywne efekty projektu zagospodarowania odpadów

Ryszard Radomski

BOŚ Bank

12:40

Modernizacja instalacji komunalnej. Koszty realizacji. Wyzwania i rozwiązywanie problemów

Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, Dyrektor ZUOK „Orli Staw”

Zobacz Prelegenta

Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

Piotr Szewczyk

Współczesne trendy w budowie i rozbudowie systemów fermentacji metanowej bioodpadów
Jacek Chrząstek, STRABAG Umwelttechnik

12:55

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Jacek Chrząstek

STRABAG

Na bazie własnych doświadczeń, w realizowanych i zrealizowanych w ostatnich latach przez firmę Strabag Umwelttechnik projektów związanych z budowa
i rozbudową instalacji fermentacji odpadów na terenie Unii Europejskiej i innych krajów ( Turcja Izrael, Chiny) autor przedstawi tendencje panujące na rynku technologii fermentacji zarówno w sferze zapewnieniu materiału wsadowego do procesu, prowadzenia procesu jak i zagospodarowania pofermentu oraz biogazu.

Ku rozwadze potencjalnych inwestorów!

13:10

Przerwa na lunch

14:10

Dobra lokalizacja gwarantem sprawnego przeprowadzenia procedury ooś dla instalacji komunalnej

dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Politechnika Łódzka

dr inż. Barbara Kozłowska

Proces Oceny Oddziaływania na Środowisko obejmuje całokształt prac od inicjatywy inwestora aż do wydania decyzji wykonawczej. Jednym z etapów jest ustalenie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z uzyskaniem odpowiedzi na pytania: „czy można tu zlokalizować inwestycję X?”, „co się stanie gdy tu powstanie inwestycja X?” czy „co się stanie, jeśli inwestycja X nie powstanie?”. W czasie prezentacji przedstawione zostaną i omówione przykłady lokalizacji Instalacji Komunalnych zajmujących się przetwarzaniem odpadów, gdzie przez ich dobry wybór zostały zminimalizowane protesty społeczne.

14:25

Buforowanie i ważenie w płynnym przepływie odpadów
Piotr Dedejczyk-Macieliński, TEKOpro

Zobacz Prelegenta

TEKOpro

Piotr Dedejczyk-Macieliśki

14:40

Przemyślane konsultacje społeczne – niezbędny element inwestycji ograniczający sprzeciw społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych

Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Przegląd Komunalny, Abrys

Piotr Talaga

Niemal każda inwestycja, a już na pewno środowiskowa, łączy się z możliwością wystąpienia napięć społecznych. Przeciwnicy zawsze się znajdą. Skuteczność ich działań zależy nie od ich liczebności, ale od zasięgu oddziaływania. Nie brak przykładów, gdy stosunkowo nieliczna grupa oponentów przekreśliła realizację społecznie ważnych inwestycji. Z protestem należy się zawsze liczyć już na etapie tworzenia planu przedsięwzięcia. Wszelkie działania w sferze komunikacji społecznej powinny wyprzedzać pojawienie się potencjalnego protestu. Aktywności edukacyjne oraz ograniczające zasięg oddziaływania protestu powinny protest ten wyprzedzać. Tylko wówczas można liczyć na efektywność komunikacji w ramach konsultacji z lokalnymi społecznościami.


Jak to najlepiej zrobić opowie Piotr Talaga, redaktor działu wydawnictw spółki Abrys w wystąpieniu: „Przemyślane konsultacje społeczne – niezbędny element inwestycji ograniczający sprzeciw społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych”

Instalacje odpylania oraz rozdziału frakcji spełniające wymagania unijnych dyrektyw BAT

Mariusz Baranowski, NESTRO

14:55

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

19.08.2022 minął termin dostosowania instalacji przetwarzania odpadów do zgodności z unijnymi dyrektywami BAT. Nestro PPHU ze Starego Olesna realizuje projekty dostosowania Państwa instalacji przetwarzania odpadów do zgodności
z unijnymi dyrektywami BAT w obszarze redukcji pyłów oraz Lotnych Związków Organicznych ( LZO). Nasze innowacyjne i energooszczędne podciśnieniowe instalacje odpylania oraz redukcji LZO z powadzeniem służą w wielu zakładach
w Polsce oraz Unii Europejskiej.

NESTRO

Mariusz Baranowski

Niewykorzystany energetyczny potencjał bioodpadów a obecny stan prawny

adwokat Katarzyna Wolny-Tomczyk, ECO LEGAL, Związek Producentów Paliw z Odpadów
i Biomasy

15:05

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

ECO LEGAL, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Energia z odpadów potrzebna od zaraz!

Energetyczny potencjał odpadów komunalnych po prostu trzeba wykorzystać, zwłaszcza ze względu na na obecną sytuację polityczno-gospodarczą.


W Polsce jest ok. 300 biogazowni, ale ani jedna z nich nie służy do wytwarzania biometanu.


Komisja Europejska zapowiedziała podwojenie rocznej produkcji biometanu do 2030 r., w szczególności z odpadów i pozostałości rolniczych. Biogaz oraz pochodny od niego biometan, czyli oczyszczony biogaz i uzdatniony do jakości gazu ziemnego produkowany jest z odpadów.


Ile energetycznego potencjału drzemie w bioodpadach? Czy biogaz zapewni nam ciepło zimą? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć na najbliższym Zjedzie Branży Gospodarki Odpadami.

15:20

Bezpieczeństwo Transakcji w Odpadach na przykładzie Lobo Recykling
Iwona Paszkiewicz, Lobo Recykling

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Kto ponosi odpowiedzialność za odpady w przypadku, gdy podmiot przyjmujący ich nie odbiera ? Oczywiście posiadacz odpadów i to do momentu aż kolejny posiadacz odpadów potwierdzi ich przyjęcie. Wiele organizacji boryka się z problemem uczciwości partnerów handlowych w procesie gospodarowania odpadami. Odpowiedzialność posiadacza odpadów nie kończy się na uzgodnieniu warunków handlowych i przekazaniu odpadów. Można powiedzieć, że dopiero wtedy się ona zaczyna. Nasza rola jako brokera w transakcjach odpadowych zapewni Twojej organizacji bezpieczeństwo i spokojny sen. Zapewniamy bezpieczny cykl dla całego procesu. Dbając o prawidłową logistykę odpadów, zapewniając bezpieczny cykl formalnościom towarzyszącym całemu procesowi a także gwarantując bezpieczeństwo finansowe. Jak to robimy? Podczas konferencji, przybliżę temat jak możemy pomóc abyś zapewnił swojej organizacji ,,Bezpieczeństwo w Transakcjach Odpadowych. Na podstawie 27 letniego doświadczenia firmy Lobo Recykling.

Lobo Recykling

Iwona Paszkiewicz

15:30

Jak inaczej wykorzystać biogaz?
Piotr Kaczmarek, Fiorentini Polska

Zobacz Prelegenta

Fiorentini Polska

Piotr Kaczmarek

Jak inaczej wykorzystać biogaz?

W dobie zmieniającego się makroekonomicznego rynku źródeł paliw konwencjonalnych a z drugiej strony silnej koniunktury gospodarczej i presji zmian klimatycznych, biogaz oraz jego możliwe scenariusze zagospodarowania, staje się kluczowym źródłem zielonej transformacji Europy. Oferta monetyzacji biogazu jako alternatywa dla kogeneracji może dać wymierne oczekiwania biznesowe oparte na biogazie i jego bardziej zaawansowanej formie biometanie.


Dzisiaj Biometan może stać się kluczowym źródłem zasilania kliku sektorów gospodarki, jednakże sposób jego zagospodarowania musi zostać dostosowany chociażby do lokalizacji przedsięwzięcia, ale również albo przede wszystkimwedług klienta końcowego i jego oczekiwań.


Misją Pietro Fiorentini jest pokonywanie wszelkich barier i osiąganie celów, które wydają się niemożliwe, a ekspansja staje się naturalnym instynktem. Wizja świata zielonych molekuł i elektronów w oparciu o produkcję na wezwanie,w świetle multi efektywności technologicznej oraz prosumenta według jego potrzeb, staje się innowacyjną dywersyfikacją w dobie wyzwań energetycznych. Zapraszamy do prelekcji.

15:40

Przedsiębiorstwo wielobranżowe jako przykład synergii w działaniu spółki komunalnej

Mateusz Oszmaniec, Zastępca Burmistrza Miasta Bytów

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Miasto Bytów

Mateusz Oszmaniec

Wystąpienie pokaże w jaki sposób można zreorganizować miejską spółkę Wodociągową do świadczenia dodatkowych usług związanych z odbiorem
i transportem odpadów w Gminie Bytów w zamówieniu in- house (gminie miejsko- wiejska, 25 tys. mieszkańców). Od stycznia 2021 w Gminie Bytów są świadczone takie usługi przez Spółkę Wodociągi Bytów. Omówię co skłoniło nas do podjęcia takiej decyzji, jakie działania podjęliśmy aby zreorganizować spółkę, jakie napotkaliśmy problemy po drodze, opowiem krótko o wygranym postępowaniu przed KRAJOWA IZBĄ ODWOŁAWCZĄ, które zostało wniesione w sprawie udzielenia zamówienia przez Gminę Bytów w trybie in-house Wodociągom i jakie dziś korzyści płyną z działalności naszej spółki w sferze odpadowej.

15:55

EQUIPO – technologia kompostowania odpadów organicznych przy wykorzystaniu membran Gore®Cover
Maciej Ochman, EQUIPO Europe

Zobacz Prelegenta

EQUIPO Europe

Maciej Ochman

In house - czy można zrobić to lepiej niż w Warszawie?
Marcin Maciocha i Tomasz Staśkiewicz, REFUNDA

16:05

Zobacz Prelegentów i opis wystąpienia

Zamówienia in - house, z wyjątkiem warszawskiego przypadku, wdrażają z sukcesem kolejne gminy, czasami przechodząc już drugi z kolei 4 letni cykl w ramach tej formuły. Czy Warszawa swoim postępowaniem nie wyrządziła pozostałym samorządom niedźwiedziej przysługi?
Czy mogła to zrobić lepiej i czy przygotowała się do tej procedury odpowiednio? Jak wdrożyć in - house legalnie aby nie popełnić błędów z warszawskiego przypadku?
Czy jest on w ogóle reprezentatywny dla innych postępowań? Na te i inne pytania odpowiemy podczas wystąpienia.

REFUNDA

Marcin Maciocha

REFUNDA

Tomasz Staśkiewicz

16:20

Energia z organiki nie tylko dla dużych przepustowości - ekonomiczna i wysokowydajna fermentacja beztlenowa z Thöni

Marta Całka, Thöni/T4B Ekotechnologie

Zobacz Prelegenta

Marta Całka

Thöni/T4B Ekotechnologie

Energia z odpadów organicznych – poruszymy gorący w obliczu kryzysu energetycznego, ale także w warunkach stale rosnącej ilości selektywnie zebranej frakcji organicznej. Dlaczego tak ważne jest bezpieczeństwo technologiczne? Jak zagospodarować poferment? Czy fermentacja to rozwiązanie także dla małych przepustowości? Zapraszamy do wysłuchania prezentacji.

Pożegnanie z limitem 30% – perspektywa ustawowa i planów gospodarki odpadami

Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

16:30

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Daniel Chojnacki

Począwszy od 2020 r. demontowane są kolejne elementy limitu 30% dotyczącego termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących
z przetwarzania odpadów komunalnych. Dokonanemu w ostatnim czasie uporządkowaniu przepisów ustawowych nie towarzyszyło dostosowanie planów gospodarki odpadami w tym zakresie. Dopiero niedawno opublikowany projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 wpisuje się w nurt tych zmian.
W razie przyjęcia planu krajowego w takim kształcie, pożegnanie z limitem 30% powinno znaleźć odzwierciedlenie w planach wojewódzkich i tym samym rozszerzyć perspektywy inwestycyjne.

16:50

Zakończenie pierwszego dnia obrad konferencji

20:00

Kolacja bankietowa w hotelu

Czas na pytania do Prelegentów

16:40


2 dzień obrad - 1.09.2022

SESJA 3: DOBRE PRAKTYKI, INNOWACJE I TECHNOLOGIE
W GOSPODARCE ODPADAMI

Prowadzący: Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

Wydzielanie frakcji szklanej w instalacji przetwarzania odpadów
dr inż. Jacek Połomka , Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

9:30

9:35

Otwarcie drugiego dnia obrad konferencji

Zobacz Prelegenta

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

dr inż. Jacek Połomka

Dr inż. Jacek Połomka na przykładzie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie przedstawi możliwości wydzielenia szkła ze stabilzatu. Skuteczny odzysk frakcji szklanej jest szansą na zwiększenie masy odpadów poddawanych procesom recyklingu.


Stabilizat wytwarzany w instalacjach MBP w Polsce zawiera duże ilości szkła opakowaniowego. W 2017 r. zakłady te skierowały na składowiska blisko 400 tys. ton szkła znajdującego się w stabilizacie. W 2019 r. ZZO Marszów uruchomił pierwszą w Polsce autorską linię do przetwarzania stabilizatu (frakcja 0-80 mm z odpadów komunalnych po procesie biostabilizacji). Jej głównym zadaniem jest odzysk materiałów i przekazanie ich do recyklingu oraz zmniejszenie masy stabilizatu kierowanej na składowisko. W wyniku działania linii do przetwarzania stabilizatu ZZO Marszów odzyskuje średnio od 7 do 9% stłuczki szklanej z masy stabilizatu. Od stycznia do listopada 2021 r. na linii przetworzono ok. 12 000 Mg stabilizatu, z którego odzyskano ok. 900 Mg stłuczki szklanej. Około 60% stłuczki szklanej stanowi stłuczka bezbarwna, która jest najbardziej pożądanym surowcem dla odbiorców.

9:50

10:05

Ekoprojekt: Silniki IE5+ już są! Jak można zmniejszyć zużycie energii w zakładzie?
Bartosz Cerkaski i Marcin Piotrowski, NORD Napędy

Polski systemie odpadami - quo vadis?

Dorota Włoch, ENERIS EKOLOGICZNE CENTRUM UTYLIZACJI

Zobacz Prelegentów i opis wystąpienia

W czasie prelekcji zostaną przedstawione założenia Ekoprojektu dotyczące energooszczędności silników elektrycznych jakie obowiązują w Unii Europejskiej.

Zostaną przedstawione wyniki praktycznego zastosowania wysokosprawnych rozwiązań napędowych takich jak silniki IE5+ czy funkcje energooszczędne w falownikach NORD. Prelekcja zakończy się konkursem z nagrodą.

NORD Napędy

Marcin Piotrowski

NORD Napędy

Bartosz Cerkaski

10:15

Elektroodpady - palący problem, czy złota szansa

Leszek Papciak, Elektrorecykling

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Leszek Papciak

Elektrorecykling

Elektroodpady - palący problem, czy złota szansa

- jak wygląda obecna sytuacja elektroodpadów na świecie i w naszym kraju
- dlaczego zbieramy i przetwarzamy tak mało
- jak przetwarzać efektywnie, jak zbierać efektywnie i jak odzyskiwać efektywnie


10:25

Nowoczesny monitoring i zbilansowana eksploatacja systemów odgazowania składowisk odpadów komunalnych

Mateusz Reiff, Neo Bio Energy

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

"Gdzie ten biogaz?”


Monitoring i eksploatacja systemów odgazowania składowisk odpadów, pomimo blisko półwiecza rozwoju tych dziedzin, pozostają nadal jednym z większych wyzwań z jakimi zmagają się operatorzy składowisk. Rozległy system rur, rozpostarty na nierzadko kilkunastu hektarach wciąż zmieniającego się terenu składowiska, do prawidłowej pracy wymaga czasochłonnego, systematycznego i wielowątkowego zbierania informacji o jego działaniu. Manualna obróbka i analiza danych zajmuje jednak dużo czasu, przez co poprawne wykonanie zadania nierzadko stanowi problem dla personelu Zakładu, obciążonego wieloma innymi zadaniami. Aby wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, Neo Bio Energy stworzyło autorską aplikację online, której celem jest skrócenie i uproszczenie procesów związanych z badaniem i skutecznym zarządzaniem systemami wydobywania biogazu ze składowisk.

Mateusz Reiff

Neo Bio Energy

10:35

Worki biodegradowalne i kompostowalne wykonane z folii ecovio®, jako wygodne narzędzie poprawiające efektywność w Systemie Selektywnej Zbiórki Bioodpadów

Maciej Wita, BASF Polska

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Segregacja odpadów w czasach, w których zmiany klimatyczne dotykają każdego z nas coraz dotkliwiej to nie tylko przywilej, ale obowiązek. Jednocześnie powtórne wykorzystanie odpadów pozyskanych w jak najbardziej ekonomiczny sposób to nie tylko korzyści dla środowiska, ale też źródło dochodów dla coraz większej ilości firm.


BASF, szukając innowacyjnych rozwiązań, które z jednej strony będą przyjazne dla środowiska, ale też spełnią oczekiwania klientów i konsumentów, wprowadził na rynek tworzywo ecovio®. Jest to produkt kompostowalny i certyfikowany na całym świecie. Ecovio® znajduje zastosowanie w takich obszarach jak worki na bioodpady, torebki na owoce i warzywa, foliowe torby o podwójnym użyciu (na zakupy, a następnie jako worek na bioodpady) oraz folie do ściółkowania w rolnictwie.


Worki są najpopularniejszym i jednocześnie ekonomicznym narzędziem zbiórki odpadów. W przypadku bioodpadów zbieranie ich w worki wykonane z ecovio®, sprawia, że nie trzeba ich już mechanicznie odzielać (jak w przypadku tradycyjnych worków), a pozostawić by wraz z bioodpadami mogły zostać poddane procesowi kompostowania.


Dla konsumenta używanie worków z ecovio® oznacza higieniczne zbieranie odpadów, brak nieprzyjemnych zapachów czy też oszczędności przy użyciu wody potrzebnej do mycia pojemnika, jeśli taki jest stosowany.


BASF Polska

Maciej Wita

10:45

Innowacyjne metody zarządzania w gospodarce odpadami

Małgorzata Rdest, EMKA

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

„We innovate because we care” to zwrot, który doskonale oddaje politykę naszej firmy. Jedną z cech, które przypisujemy naszej działalności, jest właśnie innowacyjność,
z jaką chcemy działać. Otwartość na nowe technologie, na możliwości, jakie ze sobą niosą - te przymioty wyróżniają nas od niemal 30 lat i nie boimy się stawiać w tym kierunku kolejnych kroków. W trosce o zapewnienie klientom i nam samym optymalnych rozwiązań stale się rozwijamy, a co za tym idzie nasza firma również.
W 2021 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszą aplikację do gospodarowania odpadami medycznymi – EMKA Mobile. Za jej pomocą nasi klienci mogą w wygodny
i intuicyjny sposób zarządzać odbiorem odpadów medycznych i weterynaryjnych. Przede wszystkim - aplikacja dostarcza informacji dotyczących odbioru - bez problemu sprawdzimy zatem harmonogram odbiorów i dokonamy w nim zmian. Nic nie stoi na przeszkodzie, by za pomocą kilku prostych kliknięć odwołać nasz przyjazd lub zamówić dodatkowy odbiór. Co więcej - gdy zbliża się termin odbioru odpadów medycznych lub weterynaryjnych, aplikacja automatycznie powiadomi o tym fakcie użytkownika.


To nie wszystkie rozwiązania, które proponuje nasza firma – więcej opowiemy na Konferencji.


EMKA

Małgorzata Rdest

10:55

Procedura „end of waste” szansą na ponowne wykorzystanie nie tylko frakcji surowcowych. Dobre przykłady polskie i europejskie

Tymoteusz Mądry, Aspiratio Consulting

Zobacz Prelegenta

Tymoteusz Mądry

Aspiratio Consulting

Procedura „End of Waste” została wprowadzona do systemu prawa Unii Europejskiej jako potencjalny przełom mający w znaczący sposób przysłużyć się osiągnieciu celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Na szczeblu wspólnotowym przepisy regulujące te procedurę zostały jednak sformułowane bardzo ogólnie, zaś cały ciężar skonkretyzowania jej stosowania został przeniesiony na państwa członkowskie.
W polskim porządku prawnym, pod koniec ubiegłego roku doszło do pewnych zmian
w przepisach ustawy o odpadach, które potencjalnie dają szerokie pole do zastosowania procedury „End of Waste”. Procedura ta daje z kolei szansę na szerokie, ponowne wykorzystanie w gospodarce wielu frakcji odpadów i powstających z nich substancji oraz produktów.


W toku wystąpienia będą Państwo mieli szanse dowiedzieć się, czym dokładnie jest procedura „End of Waste”, jak działa ona w praktyce oraz jaką rolę przy jej wdrażaniu odgrywają prawodawstwo unijne, przepisy krajowe oraz lokalni urzędnicy, a także czy jest szansa na jej szersze praktyczne wykorzystanie w kolejnych miesiącach i latach.


11:10

Odpady medyczne oraz sposoby ich dalszego zagospodarowania
Damian Arabas, REMONDIS MEDISON

Zobacz Prelegenta

Damian Arabas

REMONDIS Medison

Przerwa na kawę

11:45

Zebrane odpady bio kluczem do właściwego funkcjonowania systemu
Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

11:20

Zobacz Prelegenta

Andrzej Sobolak

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Technologie zagospodarowania odpadów

dr Eugeniusz Klaczyński, Envirotech

12:00

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

dr Eugeniusz Klaczyński

Envirotech

Envirotech to firma usługowo-handlowa posiadająca ponad trzydziestoletnie tradycje w branży sanitarnej. Działania firmy obejmują: doradztwo techniczne, projektowanie, sprzedaż i kompletację urządzeń, usługi wykonawcze, serwis urządzeń oraz instalacji sanitarnych i przemysłowych. Firma realizuje prace z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wodociągów i kanalizacji, układów regulacyjnych i kontrolno-pomiarowych.


Procesy biologiczne prowadzone w komunalnej oczyszczalni ścieków generują znaczne Ilość osadów ściekowych, które powinny być ustabilizowane w celu wyeliminowania ich szkodliwego wpływu na środowisko przez znaczne zmniejszenie: ilości substancji odorotwórczych, zawartości w osadach substancji organicznej oraz całkowitą eliminację organizmów patogennych.


Strategia postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022 z dnia18 listopada 2018r. przygotowana przez Ministerstwo Środowiska przyjmuje za główne cele:
- zapobieganie powstawaniu i zmniejszanie ilości produkowanych osadów
- wyeliminowanie wytwarzania komunalnych osadów ściekowych stanowiących odpady,
- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych poddanych termicznemu przekształcaniu,
- dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego.


Czy brakuje jednak wizji na kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w następnych latach dla mniejszych i średnich oczyszczalni ścieków?


Takie oczyszczalnie dofinansowywane są zgodnie KPOŚK i Master Planem według potrzeb inwestycyjnych głównie pod względem jakości ścieków w odpływie a problem osadów załatwiają „przy okazji” jednak często w sposób niewystarczający. Czy potrzebne są rozwiązania systemowe w zakresie komunalnych osadów komunalnych ? W prezentacji oprócz odpowiedzi na nurtujące branżę pytania, zostaną przedstawione technologie do przekształcanie osadów ściekowych w produkt, na przykładzie inwestycji które zostały zrealizowanych przez firmę Envirotech z Poznania.

Kompleksowa gospodarka odpadami w ujęciu mikro – zarządzanie Instalacją Komunalną
Kamil Majerczak, PreZero

12:10

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Kamil Majerczak

PreZero

Instalacja Komunalna to doskonały przykład obrazujący złożoność systemu gospodarki odpadami.


To tutaj w przybliżeniu widać jak wiele elementów w zakresie kompleksowego zarządzania tym obszarem wpływa na skuteczność, lub jej brak. Szczegółowa analiza pozwala jednak na znalezienie wskazówek, których implementacja może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu. W wielu przypadkach, to co działa w skali mikro, może być kluczem do realizacji projektów w skali makro.

Uzyskiwanie zatwierdzeń weterynaryjnych oraz pozwoleń na wprowadzenie do obrotu kompostu i pozostałości fermentacyjnych jako nawozów

Paweł Karwat, Bio-Industry

12:25

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Paweł Karwat

Bio-Industry

Szanowni Państwo,

nasza prelekcja jest odpowiedzią na pytania:

- Dlaczego warto przejść „certyfikację nawozową” kompostu lub pofermentu?

- W jaki sposób kompost lub poferment będący odpadem może stać się pełnowartościowym produktem wprowadzanym do obrotu handlowego jako polepszacz glebowy lub nawóz organiczny?

- Kiedy kompostowania lub biogazownia musi uzyskać zatwierdzenie weterynaryjne oraz jak przebiega taka procedura?12:35

Rozdrabniacze UNTHA – ZR2400 i XR3000 w zagospodarowaniu odpadów. Optymalizacja kosztów z wykorzystaniem synchronicznych silników elektrycznych
Paweł Piętowski, UNTHA Polska

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Paweł Piętowski

UNTHA Polska

Szanowni Państwo, podczas mojego wystąpienia będę zwracał uwagę na aspekt ekonomiczny procesu rozdrobnienia odpadów.


Chciałbym przekonać Państwa do rozważenia inwestycji w nowe urządzenia o niskim zapotrzebowaniu na energię czyli o możliwie niskim śladzie węglowym, które
w wydajny sposób przetworzą zwiększający się co roku wolumen odpadów komunalnych, przemysłowych, bio, gabarytów, opon, elektroodpadów i innych.


Untha proponuje rozwiązania oparte na ultra ekonomicznych synchronicznych silnikach elektrycznych, które pozwalają na obniżenie kosztów operacyjnych
o ok.75% w porównaniu do napędów hydraulicznych z silnikiem spalinowym

12:45

Kompleksowa Gospodarka... Informacją - rozwiązanie BI wspierające procesy decyzyjne

Grzegorz Mozol, UNISOFT

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Współczesne systemy wspomagające zarządzanie swoją funkcjonalnością pokrywają coraz więcej obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Nie jest to już jak kiedyś typowy obszar finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy czy gospodarki materiałowej ale także obszary specjalistyczne. Nowoczesny, nadążający za potrzebami rynku zintegrowany system informatyczny łączy w jeden organizm zarówno dane finansowe jak i pochodzące z obszarów technicznych, bilingu, zarządzania infrastrukturą czy obsługi klienta.


W systemie zintegrowanym gromadzona jest ogromna ilość powiązanych ze sobą danych. Ale to są tylko dane – liczby i fakty. Tu zaczyna się rola narzędzi raportujących a szczególnie nowoczesnych narzędzi klasy Business Intelligencce (BI). Narzędzia te przetwarzają dane w spersonalizowaną informację niezbędną do zarządzania przedsiębiorstwem, o stopniu agregacji dostosowanym do szczebla zarządzania. Ta informacja służy do formułowania wniosków a z kolei te wnioski budują wiedzę menedżera zarządzającego przedsiębiorstwem.


Inaczej mówiąc to narzędzia klasy BI zapewniają „kompleksową gospodarkę informacją” w nowoczesnym systemie zintegrowanym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem.

UNISOFT

Grzegorz Mozol

Gospodarka odpadami a ubezpieczenia środowiskowe
Magdalena Szczepłocka, Colonnade Insurance

13:00

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Magdalena Szczepłocka

Colonnade Insurance

Na bazie własnych doświadczeń ubezpieczeniowych autorka przedstawi problemy szkód w środowisku w branży odpadowej, poparte przykładami konkretnych zdarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich latach w Polsce. Poruszony zostanie również temat doboru odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek tego typu incydentów.

Precedensowe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie trybu in-house
w Warszawie. Jak może wpłynąć na podobne orzeczenia w przyszłości?

Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL SCHINDHELM

13:20

Systemy ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza na przykładzie zakładu zagospodarowania odpadów
Beata Hołdakowska-Grzegrzółka, bioArcus

13:10

Zobacz Prelegenta

Anna Specht-Schampera

SDZLEGAL SCHINDHELM

Linia AEROSELEKTOR prod. firmy IFE / Austria do kompleksowego przetwarzania kompostu

Jarosław Dąbrowski, IFE Aufbereitungstechnik


13:35

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Jarosław Dąbrowski

IFE Aufbereitungstechnik

Zaprezentowana zostanie kompleksowa technologia przetworzenia przekompostowanego materiału na Linii AEROSELEKTOR, gdzie z materiału wejściowego usunięte zostają wszelkie zanieczyszczenia typu kamienie, szkło, metale Fe a przede wszystkim – folie z tworzywa sztucznego i gdzie można oczekiwać na uzyskanie „idealnego” kompostu plus osobno materiału strukturalnego do ponownego wykorzystania

SESJA 4: ZASYPANI OPAKOWANIAMI. ROP. SUP I SYSTEM KAUCYJNY

Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

13:45

ROP i kaucja – wpływ na system gospodarki odpadami

Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

Zobacz Prelegenta

Krzysztof Kawczyński

Krajowa Izba Gospodarcza

14:00

Odpady w „Smart City” – innowacyjne rozwiązania dla gospodarki odpadami w mieście
Ignacy Kaźmierczak, Interzero

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Interzero

Ignacy Kaźmierczak

Jak może wyglądać miasto przyszłości? A w szczególności, jak będziemy sobie w nim radzić z odpadami? Pojęcie „Smart City” oznacza inteligentne miasto, którego rozwój oparty jest o innowacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Wraz z postępem rozwoju we wszystkich dziedzinach życia, coraz więcej urządzeń komunikuje się z nami poprzez połączenie z Internetem. Podczas prezentacji przybliżone zostaną możliwości, jakie posiadamy już dziś, by gospodarowanie odpadami w mieście było szybsze, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne, ale przede wszystkim bardziej ekologiczne i zrównoważone. Zaprezentowane będą również rozwiązania, poprzez wdrożenie których omawiane miasto przyszłości, może funkcjonować w teraźniejszości.

14:10

15:10

Przerwa na lunch

15:25

Gospodarka odpadami z punktu widzenia wprowadzającego

Beata Korach, NESTLE Polska

Organizacje odzysku – funkcje w systemie ROP
Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

Zobacz Prelegenta

Jakub Tyczkowski

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

15:40

Segregacja po polsku. Recomat jako narzędzie wspierające selektywną zbiórkę opakowań

Dariusz Staszewski, R3 Polska

Zobacz Prelegenta

Dariusz Staszewski

R3 Polska

15:50

Rola celowych związków gmin w kształtowaniu systemowej gospodarki odpadami
Andrzej Ruta, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Andrzej Ruta

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin

Główne zagadnienia wystąpienia:

- organizacja gospodarki odpadami w związku czy w gminie ?

- potrzeba stowarzyszania się związków międzygminnych na przykładzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z/s w Złotowie


16:00 PANEL DYSKUSYJNY - SESJA SZYBKICH PYTAŃ

Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys

Rola samorządów w wywiązywaniu się z poziomów recyklingu:
- kary za niewywiązywanie się z poziomów recyklingu
- co muszą wiedzieć gminy na temat liczenia wymaganych poziomów?
- czy kary spowodują podwyżki opłat dla mieszkańców?
- co gminy powinny zrobić by uniknąć kar?
- Jak zaplanować niezbędne reformy systemu?


Wpływ kryzysu migracyjnego na gminną gospodarkę odpadami
- problem opłat za zwiększoną produkcję odpadów komunalnych
- brak możliwości stosowania zwolnień z opłat dla właścicieli
goszczących uchodźców
- czy gminy wprowadzą dopłaty do budżetu?
- selektywna zbiórka odpadów – jak dotrzeć do uchodźców?
- umorzenie zaległych opłat dla właścicieli nieruchomości


* Pełna lista pytań zostanie stworzona przez uczestników konferencji
* Pełna lista panelistów zostanie stworzona tak, aby uzyskać odpowiedzi na pytania uczestników

- dr inż. Jacek Połomka , Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie
- Piotr Szewczyk, ZUOK Orli Staw, Rada RIPOK
- Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza
- Joanna Leoniewska-Gogola, Deloitte
- Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej

Paneliści:

Zobacz Panelistów

Krzysztof Kawczyński

Krajowa Izba Gospodarcza

dr inż. Jacek Połomka

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Związek Gmin Wiejskich RP

Leszek Świętalski

Deloitte

Joanna Leoniewska-Gogola

Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

Piotr Szewczyk

Karol Wójcik

Izba Branży Komunalnej

Powrót do hotelu

Kolacja w Browarze Wiatr (degustacja piw warzonych z sercem)

19:00

21:00

16:50

Losowanie nagród. Zakończenie konferencji

2 WRZEŚNIA 2022 - DZIEŃ WYJAZDU STUDYJNEGO

08:45 Zbiórka na wyjazd studyjny


09:00 Przejazd na instalację


10:00 Wizytacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"

11:30            Poczęstunek

12:00                       Przejazd na atrakcję - zwiedzanie byłego zakładu karnego w Kaliszu

13:30                       Przejazd do hotelu

14:45                       Powrót do hotelu      

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” to kompleksowe centrum zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 23 miast i gmin tworzących Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” powstała, wyposażona w nowoczesne urządzenia technologiczne, instalacja do sortowania odpadów. Nowa, w pełni zautomatyzowana linia technologiczna sortowania odpadów, połączona ze starą, zmodernizowaną linią, pozwoli na zwiększenie przepustowości całej instalacji, w odpowiedzi na rosnący strumień odpadów z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji) jest największym z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji Zakładu. W Orlim Stawie powstanie jedna
z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce tego typu instalacja fermentacji, przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz, służący do produkcji zielonej energii elektrycznej
i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. W wyniku modernizacji, ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej.

Innowacja i inspiracja

w gospodarce odpadami

Dynamiczny rozwój technologii, wymagań środowiskowych, podejścia do pracy, relacji społecznych dotyka coraz więcej sfer naszego życia prywatnego i zawodowego. Gospodarka odpadami również powinna być otwarta na innowacje, nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.


Chcemy znajdować w naszej branży pozytywne przykłady innowacji oraz inspiracje do rozwoju. W tym celu inicjujemy Konkurs „INNOWACJA I INSPIRACJA W GOSPODARCE ODPADAMI”, który towarzyszyć będzie corocznie Konferencji „Kompleksowa Gospodarka Odpadami” – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami.

Konkurs

Rejestracja na konferencję

Wybierz rodzaj udziału w konferencji i dokonaj zgłoszenia poprzez formularz online
UWAGA! Rejestracja na konferencję nie obejmuje kosztów zakwaterowania

Udział stacjonarny
w konferencji

1490 zł / 990 zł netto

Udział w obradach konferencji
w dniach 31 sierpnia - 1 września 2022 r. oraz w wyjeździe
studyjnym 2 września 2022 r.

Udział online
w konferencji

499 zł netto

Udział w obradach konferencji
online w dniach 31 sierpnia
- 1 września 2022 r.

Bezpłatny udział
online w konferencji

Bezpłatny dział dla wybranych jednostek: JST, UM, WiOŚ, WFOŚiGW, NGO oraz państwowe uczelnie wyższe. Udział bezpłatny nie obejmuje paneli dyskusyjnych
i dostępu do materiałów pokonferencyjnych.

Rejestracja
Rejestracja
Rejestracja

Najważniejsze informacje organizacyjne

1. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenia o udziale w konferencji wydawane będą na Państwa prośbę. Prosimy o wiadomość email po zakończeniu konferencji: p.wolna@abrys.pl

2. Opłata za udział w konferencji obejmuje koszty wyżywienia w dniach 31 sierpnia - 1 września (przerwy kawowe, lunche, kolacje). Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

3. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.

4. Anulacji zgłoszenia można dokonać emailem do dnia 1 sierpnia 2022 r. Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w konferencji.

5. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.

6. Informujemy, że faktura potwierdzająca dokonanie opłaty lub faktura do zapłaty po konferencji jest wysyłana pocztą tradycyjną na adres podany w zgłoszeniu.

7. W przypadku rejestracji na konferencję w wersji online login i hasło oraz adres do platformy konferencyjnej otrzymają Państwo najpóźniej w dniu rozpoczęcia konferencji, tj. 31.08.2022 r.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy zgodnie z „Warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez ABRYS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu", dostępnymi na stronie: https://tiny.pl/7jw5p

Miejsce konferencji

ApartHotel TERMY UNIEJÓW

(BRAK WOLNYCH POKOI)

ul. Termalna 199-210 Uniejów

ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów

Rezerwacja noclegu: +48 721 001 001

rezerwacje@aparthotel-termyuniejow.pl

Pokój 1-osobowy: 319 zł brutto ze śniadaniem
Pokój 2-osobowy: 378 zł brutto ze śniadaniem

Cena za jedną dobę hotelową

Aparthotel Termy Uniejów to nowoczesna przestrzeń dla rozwoju biznesu oraz wypoczynku, położona
w sercu strefy uzdrowiskowej w Uniejowie. Zakwaterowanie w hotelu obejmuje śniadanie oraz 2,5 godzinny wstęp do Term Uniejów.


Rezerwacje noclegu na hasło: ABRYS

W przypadku braku pokoi w Hotelu ApartHotel Termy Uniejów proponujemy rezerwację w następujących obiektach:

- Medical Spa Hotel Lawendowe Termy: ul. abp. Jakuba Świnki 10, 99-210 Uniejów, +48 882 194 285
e-mail: recepcja@lawendowetermy.pl
- Hotel Uniejów ecoActive&Spa, ul. Bł. Bogumiła 32, 99-210 Uniejów, +48 519 318 000,
e-mail: recepcja@hoteluniejow.pl


Rezerwacje noclegu na hasło: ABRYS

Zapraszamy na ABRYSówkę!

30 sierpnia 2022 r. godzina 20.00

Serdecznie zapraszamy na nieformalne spotkanie w wieczór przed konferencją.


Abrysówka to świetne miejsce do poznania się z uczestnikami, prelegentami, partnerami i gośćmi konferencji, którzy przyjadą do Uniejowa dzień przed konferencją. To również dodatkowa przestrzeń do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów w mniejszym gronie.

Mile widziane regionalne napoje :)

Kolacja bankietowa w rockandrollowym stylu

31 sierpnia 2022 r. godzina 20.00

Dziewczyna - zdjęcie utworzone przez lookstudio - pl.freepik.com

Podczas bankietu przeniesiemy się do ciekawych i pastelowych lat 50’tych. Zachęcamy uczestników konferencji do przebrania się. Propozycja dla Pań: sukienka w groszki, opaska na włosy i czerwone usta. Propozycja dla Panów: koszula w kratę i jeansy. Na parkiecie królować będzie swing i rock and roll.

Spotkanie z Gwiazdą - GOSIA RDEST

1 września 2022 r. - po zakończeniu obrad konferencji 17.00-17.30

GOSIA RDEST - businesswoman, dziennikarz sportowy, konferansjer oraz kierowca wyścigowy. Zawodniczka startująca w wyścigach samochodowych, pierwsza i aktualnie jedyna Polka startująca w W Series – serii wyścigowej przeznaczonej wyłącznie dla kobiet.


Swoją karierę wyścigową rozpoczęła w 2011 roku, zdobywając swój pierwszy tytuł Mistrza Polski
w kartingu. Kolejne sezony wyścigowe spędziła w takich seriach, jak Formuła 4, VW Scirocco R-Cup, Audi Sport TT Cup, ADAC TCR Germany, GT4 European Series, W Series, czy też Alpine Europa Elf Cup. Prowadząca program “Auto Świat GO” oraz “Męska Strefa”, komentator w studio F1, ekspert programów motoryzacyjnych i gość przeglądów sportowych, ambasadorka programów PZM dedykowanych dla kobiet. Pasję i wykształcenie połączyła pracując w FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) w latach 2020-2021 jako koordynator projektu FIA Kobiety w Motorsporcie. Aktywnie wspiera młode zawodniczki motorsportowe w ramach projektu FIA „Girls On Track”.


Podczas konferencji będzie można porozmawiać z Gosią Rdest
i zobaczyć jej auto wyścigowe.


Kolacja w Browarze Wiatr

1 września 2022 r. godzina 19.00

Browar restauracyjny WIATR to miejsce gdzie można spróbować tradycyjnych lokalnych dań, których smak pamiętamy z dzieciństwa. Wypić łyk orzeźwiającego piwa. A później odetchnąć pełną piersią krystalicznym, uniejowskim powietrzem.

Piwo w Browarze Wiatr warzą wyłącznie z najlepszych, odpowiednio wyselekcjonowanych słodów i chmieli, pochodzących od sprawdzonych dostawców. Krystalicznie czystą wodę czerpią z własnego ujęcia. Piwo powstaje w tradycyjny sposób, w oparciu o opracowane przez nich receptury, pod czujnym okiem doświadczonego piwowara. Nie jest filtrowane, ani poddawane procesowi filtrowania.

Uczestnicy będą mogli spróbować wszystkich piw produkowanych w browarze. Czeka nas piwna uczta!

Zwiedzanie byłego zakładu karnego w Kaliszu

Zobacz miejsce, do którego mamy nadzieję nigdy nie trafisz :)

2 września 2022 r., godzina 12.30-13.30

Zakład karny istniejący w latach 1846–2015 typu zamkniętego. Przeznaczony był dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W oddziale zewnętrznym przebywali skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego.


Zespół budowlany więzienia, położony na Tyńcu, neoromański, wzniesiony był w 1844 według projektu Henryka Marconiego i Franciszka Tournelle’a, został wpisany do rejestru zabytków w 1968. W 2015 premier Ewa Kopacz podczas swojej wizyty w Kaliszu zapowiedziała zamknięcie Zakładu Karnego w Kaliszu i przeniesienie go gdzie indziej; 30 listopada 2015 więzienie zostało zamknięte.

Patroni i Partnerzy konferencji

PATRONAT HONOROWY

PARTNER GENERALNY

WSPÓŁPRACA

PARTNERZY SPECJALNI

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNERZY PRAWNI

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life. A few words about your product/offer.

Amanda Baker

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life. A few words about your product/offer.

Michael Walker

Days
Hours
Minutes
Seconds

The webinar will start in:

Skontaktuj się z nami

Napisz do mnie
Napisz do mnie

Paulina Wolna

zastępca kierownika,
koordynator wydarzenia

M: 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu, kontakt
dla Partnerów konferencji

M: 608 376 797
l.kawa@abrys.pl