Organizator:

Współpraca:

Partner Generalny:

25. Jubileuszowa Konferencja

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

1-3 września 2021 r., Wisła i online

Podczas konferencji hybrydowych wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

Gwarancja konferencji
Bezpieczna konferencja
Informacje organizacyjne
KLIKNIJ TUTAJ I DOKONAJ REJESTRACJI

Kompleksowo o odpadach porozmawiamy za

dni
godzin
minut
sekund

25. Konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami” organizowana jak zwykle w pierwszym tygodniu września, stanowić będzie forum wymiany doświadczeń i informacji dla branży gospodarki odpadami. A po długiej przerwie w spotkaniach branżowych i planowanych zmianach legislacyjnych, tematów do dyskusji nam nie zabraknie. Galopujące ceny na rynku odpadów dla mieszkańców; nowelizacja ucpig, która budzi sporo kontrowersji; przedłużające się oczekiwanie na prezentację projektu rozszerzonej odpowiedzialności producentów czy zmiany cen na rynku surowców wtórnych.


Tymczasem w perspektywie mamy możliwość modernizacji bloków energetycznych w ciepłowniach w kierunku zasilania paliwami z odpadów oraz eksport frakcji kalorycznej, który może wpłynąć na ceny odbioru frakcji kalorycznej. Koniecznością staje się popularyzacja zbiórki frakcji bio i budowa nowych instalacji, gdyż właściwe zagospodarowanie tej frakcji będzie kluczem do sprawnej gospodarki odpadami. I wreszcie oczekiwany strumień pieniędzy na inwestycje wynikający z Europejskiego Zielonego Ładu oraz Krajowego Planu Odbudowy.


Te i inne tematy poruszymy na największym spotkaniu branży odpadowej, w tym roku organizowanym w formie hybrydowej tj. stacjonarnie w hotelu Crystal Mountain w Wiśle oraz online.


Do zobaczenia w Beskidzie Śląskim!
Zespół Abrys wraz z Przewodniczącą Rady Programowej dr. inż. Barbarą Kozłowską

O konferencji słów kilka

dr hab. inż. Józef Ciuła

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

Szanowni Państwo,


konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów” na stałe wpisała się
w kalendarz konferencji związanych z gospodarką odpadami. To właśnie Państwo jako Uczestnicy tej konferencji stanowią o wysokim poziomie jej merytoryczności poprzez Waszą wiedze i doświadczenie, którą dzielicie sie podczas wspólnych paneli dyskusyjnych.


W trakcie tegorocznej Konferencji zostanie poruszonych wiele ciekawych i ważnych zagadnień dotyczących eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów, w tym aspektów prawnych, technologicznych i środowiskowych. Podobnie jak w latach poprzednich proponujemy spotkanie osób zajmujących się eksploatacją składowisk odpadów z ludźmi nauki i biznesu, tworzących efekt synergii poprzez transfer wiedzy a przede wszystkim wymianę doświadczeń.


Mając na względzie powyższe, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tegorocznej konferencji, wierząc że miejsce konferencji, atmosfera którą zapewniają organizatorzy
i klimat jaki tworzą Uczestnicy, sprawią ze konferencja jak co roku okaże się sukcesem.


dr hab. inż. Józef Ciuła

Przewodnicząca Rady Programowej konferencji

dr inż. Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka

Pozostali Członkowie Rady Programowej konferencji

Piotr Szewczyk

Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Bielsko-Biała

Wiesław Pasierbek

Krzysztof Kawczyński

Krajowa Izba Gospodarcza

Paulina Wolna

Abrys

Tomasz Szymkowiak

Przegląd Komunalny

Piotr Matuszewski

Abrys

Program konferencji

1 września 2021 r. (środa)

10:00

Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

SESJA 1 - CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. ZMIANY PRAWNE I SYSTEMOWE, FINANSOWANIE

10:20

Wystąpienie wprowadzające
Robert Rosa, Abrys

10:30

Sytuacja na rynku odpadów komunalnych
w Polsce - analiza
Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska [online]

10:50

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna [online]

11:10

Finansowanie inwestycji związanych z kompleksową gospodarką odpadami
Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:30

Projektowane zmiany ROP w Polsce i ich wpływ na gospodarkę odpadami
Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

11:50

Sprawdzone technologie modernizacji sortowni na przykładzie ZGO S.A. Bielsko Biała
Adam Jurkiewicz, Sutco®-Polska

12:10

Przerwa na kawę

12:40-13:30 PANEL DYSKUSYJNY

Kompleksowa gospodarka odpadami w Polsce – wyzwania i szanse dla systemu gospodarki odpadami
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny, Abrys

Paneliści:
- Marzena Berezowska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska [online]
- Anna Sapota, TOMRA
- Jakub Tyczkowski, REKOPOL [online]
- Wiesław Pasierbek, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

13:40

Lunch

SESJA 1 - CZĘŚĆ DRUGA

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. ZMIANY PRAWNE I SYSTEMOWE, FINANSOWANIE

14:40

Wystąpienie Przewodniczącej Rady Programowej
dr inż. Barbary Kozłowskiej z Politechniki Łódzkiej

14:40

Wsparcie merytoryczne i finansowe dla pro środowiskowych rozwiązań w gospodarce odpadami
Agnieszka Spodzieja, Główny Ekolog, BOŚ Bank


14:50

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami – doświadczenia praktyczne i przemyślenia co do możliwych zmian
Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

15:05

Modernizacja elektrociepłowni - « ROCK » sprawdzony i ekonomiczny sposób na zieloną energię z RDF - TIRU, Technologia&Serwis
Andrzej Bednarz, Natalia Apanel-Nowak, TIRU (Dalkia Wastenergy)

15:15

Transpozycja do polskiego prawodawstwa
dyrektywy SUP
Anna Larsson, Dyrektor, Circular Economy, Reloop Europe [online]

15:35

Nowe cele recyklingowe, nowe prawo, Nowy Zielony Ład - nadchodzące zmiany w gospodarce odpadami (opakowaniowymi)

Anna Sapota, TOMRA

15:55

Moc odpadów organicznych - ekonomiczna i wysokowydajna fermentacja beztlenowa z Thöni
Marta Całka, Thoeni/T4B Ekotechnologie

16:05

Realizacja celów GOZ w zakresie tworzyw
sztucznych w ocenie branży

dr inż. Kazimierz Borkowski, Fundacja PlasticsEurope Polska [online]

16:20

Selektywna zbiórka bioodpadów odpowiedzią na zmiany klimatyczne
Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

16:40

Czas na dyskusję

17:00

Zakończenie pierwszego dnia obrad konferencji

20:00 Uroczysta kolacja w Hotelu Crystal Mountain

2 września 2021 r. (czwartek)

16:00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

SESJA 2 - CZĘŚĆ PIERWSZA

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI W PRAKTYCE SAMORZĄDÓW I EKSPLOATATORÓW.
DOŚWIADCZENIA, INWESTYCJE, PROBLEMATYKA

10:00

Wpływ ostatnich zmian legislacyjnych na gospodarkę odpadami w gminach wiejskich
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

10:20

Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami w gminach – czy to w ogóle możliwe?
Joanna Leoniewska-Gogola, Deloitte

10:35

Problem udziału organizacji ekologicznych w procesie budowy instalacji – w świetle nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
r. pr. dr hab. Artur K. Modrzejewski, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów, Uniwersytet
w Białymstoku

10:55

Instrumenty służące zrównoważeniu pozycji zamawiającego i wykonawcy - w postępowaniu i na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne

dr Anna Banaszewska, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

11:15

Doświadczenia w zakresie uzyskiwania zatwierdzeń weterynaryjnych oraz pozwoleń na wprowadzenie do obrotu kompostu i pozostałości fermentacyjnych jako nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin
Paweł Karwat, Bio-Industry

11:25

Bezpośrednie dostawy makulatury zbieranej selektywnie do Mondi Świecie S.A. Praktyka i możliwości

Marek Skorwider, Mondi Świecie

11:30

Domknięcie systemu gospodarki odpadami poprzez budowę instalacji WtE
Wiesław Pasierbek, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

11:50

Przerwa na kawę

12:10

PSZOK w nowej odsłonie - punkt napraw, ponownego użycia i wymiany

Andrzej Gorczycki, Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie

12:30

Instalacje odpylania z filtracją powietrza zgodnie z dyrektywą BAT25
Mariusz Baranowski, NESTRO

12:40

Kompleksowa gospodarka opakowaniami z aluminium
Jacek Wodzisławski, Fundacja RECAL

13:00

Kompleksowa obsługa firm w odbiorze odpadów przemysłowych. Korzyści, rozwiązania oraz aktualne wyzwania
Aleksander Walas, Metkom

13:10

Rozbudowa i modernizacja ZUOK „Orli Staw” w kierunku GOZ
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

12:40

Czas na wystąpienie Partnera Konferencji

13:30

Praktyczne aspekty automatyzacji procesów sortowania odpadów komunalnych w zmieniających się warunkach

Michał Bula, TOMRA

13:50

Instalacje Komptech w procesach kompostowania odpadów

Filip Radlak, Bax Baumaschinen

14:00

Lunch

15:00

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – korzyści dla lokalnego systemu gospodarki odpadami

Witosław Gibasiewicz, Zakład Gospodarowania Odpadami w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

15:20

Sierpniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach okiem przedsiębiorców
Karol Wójcik, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

15:35

Biokompo i technologia Hantsch 20 lat doświadczenia w modernizacjach instalacji MBP

Andre Paleszko, BIOKOMPO

15:45

Roboty AMP ze sztuczną inteligencją w sortowniach odpadów
Krzysztof Gorzkowski, AGREX-ECO

15:55

Gruntowna modernizacja Instalacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie
Mieczysław Kaczyński, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie

16:15

Czas na dyskusję

16:35

Zakończenie drugiego dnia obrad konferencji

19:00 Kolacja regionalna

Restauracja Karolowy Dwór (ul. Spacerowa 30b, 43-460 Wisła)

3 września 2021 r. 9:00-13.00
WYJAZD STUDYJNY NA INSTALACJĘ
ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej jest nowoczesną Instalacją Komunalną obsługującą 270 tys. mieszkańców zamieszkujących 9 gmin powiatu bielskiego, w tym Gminę Bielsko-Biała.


Kompleksowe przetwarzanie odpadów komunalnych odbywa się w ZGO S.A. dzięki zmechanizowanym procesom sortowania i kompostowania, jak również instalacjom towarzyszącym. Na terenie zakładu znajduje się również zrekultywowane oraz obecnie eksploatowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. ZGO S.A. prowadzi również w Bielsku-Białej dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Zakład w obecnej strukturze posada 20-letnie doświadczeniew kompleksowej gospodarce odpadów, a wszystkie działania instalacji skierowane są na osiąganie jak najwyższych poziomów recyklingu oraz minimalizację ilości odpadów kierowanych do składowania. ZGO S.A. przyjął strategię, że prowadzone przez zakład działania są prowadzone z uwzględnieniem interesów społecznych, aspektów środowiskowych, czy relacji z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Obecnie ZGO S.A. w Bielsku-Białej wraz z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej prowadzi konsultacje społeczne dot. budowy ITPO przeznaczonej dla Aglomeracji Beskidzkiej.

KLIKNIJ TUTAJ

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

Zapraszamy na "Abrysówkę"

Serdecznie zapraszamy na nieformalne spotkanie w wieczór przed konferencją. "Abrysówka" już 31 sierpnia 2021 r. od godz. 20:00 w apartamencie z tarasem w Hotelu Crystal Mountain.

"Abrysówka" to świetne miejsce do poznania się z uczestnikami, prelegentami, partnerami i gośćmi konferencji, którzy przyjadą do Wisły dzień przed konferencją. To również dodatkowa przestrzeń do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów w mniejszym gronie. Mile widziane regionalne smakołyki.

Miejsce konferencji

Hotel położony jest na brzegu najpiękniejszego jeziora w Olsztynie. Wyróżnia się nowoczesną architekturą, która kładzie nacisk na wykorzystanie najwyższej jakości materiałów oraz otwarcie budynku na jezioro, a w tym na walory naturalne. Gości hotelu zachwyca widok, jaki podziwiać można z większości pokoi i wspaniałego podniebnego tarasu na hotelowym dachu.

Konferencja w formie stacjonarnej odbędzie się
w Przystań Hotel&Spa 4*

Adres: Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn

Hotel może poszczycić się doskonałą strefą Spa&Wellnes. W cenę noclegu wliczone jest korzystanie z kompleksu saun, basenu, siłowni. siłownia i strefa SPA.


Dodatkowo w ramach noclegu: śniadanie, parking i opłata klimatyczna.

Pokój 1-osobowy: 339 zł brutto

Pokój 2-osobowy: 399 zł bruttoRezerwacja zakwaterowania

ZAREZERWUJ ZAKWATEROWANIE

Koszt udziału w konferencji wynosi:

SZKOLENIE 12.04.2021
SZKOLENIE 13.04.2021
KLIKNIJ TUTAJ I DOKONAJ REJESTRACJI

udział stacjonarny:

udział online:

1 390 PLN + VAT = 1 709,70 PLN brutto

499 PLN + VAT = 613,77 PLN brutto

903 PLN + VAT = 1 110,69 PLN brutto

dla jednego przedstawiciela jednostek należących do Rady RIPOK

Bezpłatny udział w konferencji online kierujemy do:

- Jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miast i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej, wydziału ochrony środowiska)
- Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska
- Organizacji samorządowych;
- NGO
- Przedstawicieli uczelni wyższych

Bezpłatna rejestracja na konferencję online

Miejsce konferencji:

Patroni i Partnerzy konferencji

Partner Generalny

Hotel Crystal Mountain to nowy 5* obiekt w Wiśle położony w malowniczym zakątku Beskidu Śląskiego,
na zboczu Góry Bukowej. Niezapomniany widok na panoramę gór oraz dolinę Wisły czynią to miejsce wyjątkowym.

Konferencja w formie stacjonarnej odbędzie się
w Hotelu Crystal Mountain w Wiśle

Adres: ul. Bukowa 19A, 43-460 Wisła

  • Największy hotelowy Aquapark
    w Polsce to aż 835 m2 łącznej powierzchni lustra wody. Do Państwa dyspozycji hotel oddaje: basen rekreacyjny, sportowy
    z torami do pływania, wanny jacuzzi, zjeżdżalnie oraz zewnętrzny basen rekreacyjny
    z widokiem na góry.
  • Siłownia i strefa SPA

Pokój 1-osobowy: 373,68 zł brutto

Pokój 2-osobowy: 486,00 zł brutto


Rezerwacja zakwaterowania tylko drogą mailową:

konferencje@crystal-mountain.pl

Na hasło: ABRYS


Nocleg ze śniadaniem
i nielimitowanym korzystaniem
z aquaparku, saun i sali fitness.

Rezerwacja zakwaterowania

Atrakcje w Hotelu Crystal Mountain

W celu rezerwacji zakwaterowania należy przesłać wiadomość email do hotelu na wskazany powyżej adres.

Wiadomość musi zawierać: imię i nazwisko, termin pobytu, telefon kontaktowy, ilość osób/pokoi, nazwę firmy, dane adresowe firmy z NIP oraz informację o rezerwacji parkingu.


PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁPRACA

PARTNER GENERALNY

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

KONTAKT W PRZYPADKU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH - UDZIAŁ ONLINE:


W przypadku problemów z logowaniem proszę o kontakt z Martą Zielińską pod numerem telefonu: 881 932 991 bądź pod adresem e-mail: m.zielinska@abrys.pl


Dodatkowy numer telefonu w przypadku problemów technicznych: 660 750 946

Chcesz wiedzieć więcej o konferencji?

Skontaktuj się z nami

project manager, koordynator konferencji
+48 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

Paulina Wolna

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji i sponsoringu

+48 608 376 797

l.kawa@abrys.pl

Zadzwoń
Napisz
Zadzwoń
Napisz